Activiteiten


Europees Hof van Justitie keurt Belgisch verbod op koosjer slachten goed

De uitspraak schept een precedent dat zou kunnen leiden tot een golf van wetten tegen de joodse rituele slachting in alle EU-lidstaten.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie handhaafde een verbod op koosjer en halal slachten in België. “We schrijven vandaag geschiedenis”, zegt de Belgische minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) opgetogen. 

Door Joop Soesan, 17 december 2020

In de uitspraak die vandaag (donderdag 17 december, PoF) werd vrijgegeven, verwierp de rechtbank argumenten van religieuze joodse en islamtische belangenorganisaties dat België inbreuk maakt op hun religieuze rechten door hen te verplichten dieren te bedwelmen tijdens het slachten van de dieren, iets wat in strijd is met hun religieuze voorschriften. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) zegt de uitspraak te zullen gaan bestuderen.

Europese regelgeving verbiedt het slachten zonder voorbedwelming, maar maakt een uitzondering voor religieus slachten. Tegelijkertijd stellen die regels dat landen hun eigen wetten kunnen opstellen om dierenleed te verminderen.

De rechtbank oordeelde dat de wet die vereist dat dieren worden verdoofd “een eerlijk evenwicht biedt tussen het belang dat aan dierenwelzijn wordt gehecht en de vrijheid van joodse en moslimgelovigen om hun religie te belijden”.

De reden die de rechtbank gaf om de wet in evenwicht te brengen, is dat deze “omkeerbare bedwelming” toestaat. De rechtbank zei ook dat de wet een specifiek aspect van de rituele handeling van het slachten beperkt, niet de handeling van het slachten zelf, en als zodanig niet meetelt als inmenging in de religieuze praktijk.

De reguliere joodse en islamitische autoriteiten staan ​​echter geen enkele vorm van bedwelming toe voordat dieren voor vlees worden geslacht, zodat de rechtbank heeft bepaald dat het verbieden van de productie van vlees voor die gemeenschappen een eerlijk evenwicht is tussen dierenrechten en de rechten van joden en moslims. (cursief van PoF)

“Die inmenging in ritueel slachten beantwoordt aan een doelstelling van algemeen belang die door de Europese Unie wordt erkend, namelijk de bevordering van dierenwelzijn”, aldus de rechtbank.

De rechtbank aanvaardde het argument dat het jagen en doden van dieren bij “culturele of sportevenementen” nog steeds wettelijk is toegestaan, ondanks het feit dat de dieren niet worden bedwelmd voordat ze worden gedood.

Orthodox-Joods Amsterdam

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) liet Joods.nl bij monde van secretaris Ruben Vis het volgende weten:

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) zegt de uitspraak te zullen gaan bestuderen. Deze uitspraak is zeer teleurstellend en zet religieuze minderheden onder druk. De uitspraak betreft alleen de situatie in België. In Nederland heeft het NIK met de Nederlandse overheid heldere convenant-afspraken gemaakt over slachten volgens religieuze riten die ook het dierenwelzijn beschermen. Het is belangrijk dat deze worden voortgezet. Nederland is een tolerant land waar de vrijheid van religie een groot goed is. Het NIK blijft zich hiervoor hard maken“, aldus de verklaring van het NIK, de orthodox-joodse gemeenschap in Nederland.

Joods België

Yohan Benizri, voorzitter van de coördinatiecommissie van Joodse Organisaties in België, en vice-president van het European Jewish Congress, heeft verklaard: “Er kan geen democratie bestaan ​​als haar burgers fundamentele mensenrechten en burgerrechten worden ontzegd. We zijn van plan om alle mogelijke juridische stappen te ondernemen om deze fout recht te zetten.”

“Brooke Goldstein van The Lawfare Project, zegt dat zij Benizri hielp met de juridische uitdaging, en waarschuwt dat “de godsdienstvrijheid van miljoenen Europeanen in gevaar is gebracht door deze schandelijke uitspraak.”

Conferentie van Europese Rabbijnen

De beslissing van het Europese Hof van Justitie dat onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht “zal worden gevoeld door Joodse gemeenschappen over het hele continent”. Dat zegt rabbijn Pinchas Goldschmidt, voorzitter van de Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) en tevens opperrabbijn van Moskou.

“Het Hof heeft het recht om te oordelen dat lidstaten al dan niet afwijkingen van de wet mogen aanvaarden, maar het is absurd om shechita, onze religieuze praktijk, te definiëren”, aldus Goldschmidt.

“Goldschmidt zei dat het verbod op religieuze slachting historisch gezien een poging is geweest om de bevolking van een land onder controle te houden, en dat dit kan worden teruggevoerd tot de jaren 1800, toen Zwitserland probeerde te voorkomen dat joden die pogroms ontvluchtten hun land binnen zouden komen, evenals naar nazi-Duitsland.

Partij voor de Dieren

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, reageert verheugt via Twitter: “De ⁦Partij voor de Dieren⁩ kan verder met haar wetsvoorstel!”

Ook schrijft Esther: “Het ís in ons land al bijna 100 jaar verboden om dieren bij vol bewustzijn te slachten. Maar op dat verbod geldt een uitzondering voor religieuze slacht – met extra dierenleed tot gevolg. De Partij voor de Dieren heeft een (nieuw) wetsvoorstel om die uitzondering te schrappen”.

Bron: www.joods.nl

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel