Activiteiten


Binnenkort: De Rechtszaak (3 en 4 juli 2024)

Over enkele weken vindt De Rechtzaak plaats in het World Forum, gevestigd in Den Haag. Op deze twee dagen vindt een bijzondere bijeenkomst plaats waar aandacht geschonken wordt aan de stad Jeruzalem. De afgelopen jaren vonden veelzeggende ontwikkelingen plaats met betrekking tot de staat Israël, de stad Jeruzalem in relatie tot het Palestijnse volk en de uitspraak hierover door het Internationaal Gerechtshof (ICJ). Want wat is er gebeurd?
 

Resolutie VN

Op 30 december 2022 namen 87 landen in de Verenigde Naties een resolutie aan om het Internationale Gerechtshof (ICJ) in Den Haag te vragen een advies uit te brengen over de zogenaamde de ‘Israëlische bezetting en discriminatie van de niet-Joden in Israël’. En dat een dergelijke werkwijze moet worden veroordeeld en consequenties moet hebben. Dit verzoek is zeer betekenisvol en het laat ons zien hoe ver we in de eindtijd zijn gekomen. Dit verzoek had alles te maken met de vraag wie de wettelijke bevoegdheid heeft om te regeren over Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem (dat de Oude Stad met de Tempelberg omvat). Veel landen willen Jeruzalem verdelen en willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat wordt. Het ICJ heeft dit verzoek aanvaard en de landen uitgenodigd om hun respectievelijke visies uiterlijk op 25 juli 2023 in te dienen.
 

Doel 

Ons doel is om christelijke leiders, voorbidders en anderen naar Den Haag te verzamelen voor het ondertekenen van EEN DECREET. Tijdens deze twee dagen van DE RECHTSZAAK, op 3 en 4 juli 2024, bidden wij dat we het decreet kunnen voorleggen aan de rechters van het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis. 
 

Uitleg

Begin 2023 hoorde Jack van der Tang veel verschillende meningen over wat er in Den Haag ging gebeuren. Hij nam daarom contact op met de ambassade van Israël om te vragen wat de procedures van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) zijn en wat je bij een dergelijke gebeurtenis kan verwachten. Op 16 juni 2023 vond hierover het gesprek plaats op de ambassade van Israël en hij informeerde bij de ambassadeur en zijn naaste medewerkers naar bovengenoemde situatie. Tijdens dit gesprek op de ambassade kreeg Jack van der Tang een duidelijke uitleg over de komende procedures en verdere werkwijze van het ICJ. 

 

International Court of Justice (ICJ)

Tot 25 juli 2023 konden de landen hun visie op dit onderwerp insturen. Enkele maanden later, in oktober, gaf het ICJ hierop een eerste formele reactie, waarin zij onder meer communiceerde welke landen hun visie hierop hadden ingestuurd.  

Vorig jaar november vonden de verkiezingen plaats van de nieuwe rechters voor het ICJ. In januari 2024 werden de nieuwe rechters geïnstalleerd, waarna zij deze zaak oppakten. De verwachting is dat de zaak daarna verder door hen wordt afgehandeld.

 

 

 

Overleg

Vervolgens startte Jack een onderzoek en ging in gesprek met juridische experts om inzichtelijk te krijgen wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn voor Israël als gevolg van het niet-bindend advies van het Internationaal Gerechtshof. Hun antwoord luidde dat zij verwachten dat het advies negatief zal zijn voor de staat Israël. Vervolgens gaat het advies naar de VN in New York. Op deze locatie stemmen de landen vervolgens over het advies. De verwachting is dat de naties uit de gehele wereld zullen handelen in lijn met het ontvangen advies vanuit Den Haag. Vervolgens wordt dit advies bindend en kan dit leiden tot grote problemen voor de staat Israël.               

                                                                         

En nu?                                                                                                                                                                                            Het mag duidelijk zijn dat deze kwestie uiterst belangrijk als problematisch is voor het land Israël. Nadat Jack dit alles op zich liet inwerken, bad hij: ‘Wat kan ik hierin betekenen, want dit is een zaak van wereldniveau en wie ben ik, dat ik iets kan betekenen in deze kwestie, wat bijbels zo belangrijk is?‘ In de dagen erna, tijdens gebed en voorbede op het strand, werd ik voortdurend bepaald bij het woord ‘RECHTSZAAK’.

 

RECHTSZAAK

Een RECHTSZAAK in Den Haag, een andere rechtszaak dan de rechtszaak dat plaatsvindt bij het Internationaal Gerechtshof, in het Vredespaleis, waarvan de echte naam ‘Tempel van de Vrede’ is. Ik vroeg om een bevestiging in de Schrift. Op dat moment las ik in de Kleine Profeten en was bij Joël 3,1-2 aangekomen: ‘Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer ik de gevangenen van Juda en Jeruzalem terugbreng, zal ik ook alle naties verzamelen, en breng ze naar het dal van Josafat; en Ik zal daar met hen het oordeel ingaan vanwege Mijn volk, Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de natiën hebben verspreid; ze hebben ook Mijn land verdeeld‘.

 

Gebed

Dit trof mij en ik ervaarde het als een bevestiging. Hierna bleef ik bidden voor deze visie.

Ik kreeg een indruk van een parallelle RECHTSZAAK in Den Haag met vertegenwoordigers van de naties over de hele wereld: spirituele leiders, politici en advocaten. Personen die zich realiseren dat de aan het Internationaal Gerechtshof gestelde vraag zeer ernstig en gevaarlijk is. Zij realiseren zich wat de gevolgen hiervan kunnen zijn indien het ICJ besluit dat:  

1: de stad Jeruzalem verdeeld moet worden;

2: de Tempelberg geplaatst moet worden onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit;

3: het gezag van de Israëlische regering over het kernland van Israël, Judea en Samaria, illegaal is en deze gebieden bezet zijn.

 

Gevaar en gevolgen

Ook is het grote gevaar de oprichting van een Palestijnse staat. Gelovigen die de ernst van het Woord van God kennen, en die beseffen dat God de naties zal oordelen die het land Israël en Jeruzalem zullen verdelen. Mensen die zullen opstaan en namens hun natie zullen verklaren: Jeruzalem is de hoofdstad van God, uit deze stad zal de Thora (wet) uitgaan en niet uit Den Haag, en Judea en Samaria zijn het hartland van Israël.

 

Een last

Jack van der Tang zag als het ware een ‘hemelse beproeving’ voor zich liggen. Op dezelfde manier waarop we in Joël 3 lezen dat God een rechtszaak zal opzetten, zal deze heilige bijeenkomst in Den Haag een profetisch beeld zijn van wat God zelf in de toekomst zal opzetten. Als gelovigen kunnen we niet zwijgen, maar we zijn geroepen om deel te nemen aan de geestelijke strijd voor het Koninkrijk van God.

‘Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze eeuw, tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ (Efeziërs 6:12)

 

Eigen vlees?

Jack heeft deze visie onder de aandacht van verschillende leiders gebracht en allen reageerden en bevestigden dat dit van God komt. De God van Abraham, Isaak en Jacob.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel