.

Tag Archief: evangelische christenen

Evangelisch Gebed voor Israël op een tweesprong, daar christenen worden geconfronteerd met Joods wantrouwen

Evangelische Christenen van over de hele wereld zingen en reciteren gebeden voor Israëls veiligheid

Door Adam Eliyahu Berkowitz

 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. En Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Genesis 12:2-3 (HSV)

Evangelische christenen behoren tot de belangrijkste supporters van Israël en het Joodse volk wereldwijd, maar er is een onverwachte valstrik: zij voelen dikwijls, dat hun inspanningen worden begroet door onwillig gegeven acceptatie, kritiek en soms zelfs open minachting door de Joden die ze proberen te helpen. Veel christenen begonnen zich af te vragen of deze nieuwe visie van Joods-Christelijke betrekkingen zal slagen, of dat beide religies zijn voorbestemd om terug te glijden in de haat en het wantrouwen, dat hen gedurende een duizendtal jaren gescheiden heeft.