Activiteiten


Oproep voor speciaal gebed

Jeruzalem, maart 2012

Door Ofer Amitai.

Ofer Amitai

Oproep voor speciaal gebed !

5-9 maart 2012.

We doen een oproep voor speciaal gezamenlijk gebed voor het herstel van Israël naar het Land en tot God, en voor opwekking in het Lichaam van Christus

Waarom deze oproep?

Veel christenen zijn zich bewust van een “gezamenlijke campagne…., die wordt gevoerd tegen Israël om zijn legitimiteit wat betreft vrijwel elk aspect van zijn historische, politieke en culturele leven aan te vechten, met als doel het ondermijnen van de fundamenten van het bestaan van Israël.” (Uit onderzoek van: “Israel’s Rights as a Nation-State in International Diplomacy (De rechten van Israël als volk-staat in de Internationale Diplomatie)”, uitgegeven door het Jeruzalem Center for Public Affairs).

Niet veel christenen zijn zich er echter van bewust dat er een groeiende overeenkomstige beweging binnen de Kerk is, die gericht is op het theologisch delegitimeren van het herstel van Israël, door het ondermijnen van de Bijbelse fundering van haar herstel naar het Land van Israël.

De vervangingstheologie leert dat de kerk het Joodse volk vervangen heeft en de beloften en verbonden van God heeft geërfd. De vervangingstheologie is niet nieuw, wel nieuw is het mengen daarvan met de Palestijnse bevrijdingstheologie, die Israël ziet als de onderdrukker en de Palestijnen als de onderdrukten. De Palestijnse bevrijdingstheologie leert, dat de Bijbel niet letterlijk genomen moet worden, maar progressief moet worden geïnterpreteerd. Deze gevaarlijke theologie maakt een einde aan het gehele uitverkoren-zijn en vervormt de aanwezigheid van Israël in het land als immoreel en onverdraaglijk.

Via de volgende link kunt u meer lezen over deze gevaarlijke theologie:

nederlandse site met uitleg
Waarom nu?

Tussen 5 maart en 9 maart 2012 wordt een conferentie gehouden, genaamd Christ-at-the-Checkpoint, in Bethlehem. Hoewel de doelstellingen van de conferentie in verheven taal worden vermeld, zijn de meeste van de organisatoren uitgesproken anti-Israël christenen, die zich tot doel gesteld hebben om Christelijk Zionisme van binnenuit te ontmantelen door zijn Bijbelse fundamenten te bestrijden. Deze conferentie trekt christelijke theologen van grote naam uit de westerse wereld aan.

Interessant is dat het feest van Esther en Poerim, 7-9 maart dit jaar, samenvalt met de data van de conferentie. Het feest herdenkt de voorspraak ten behoeve van het volk van Israël voor hun redding. Net als toen, wordt het Joodse volk nu bedreigd.

Waarvoor bidden?

Neem Schriftgedeelten als Ezechiël 36-37, Jeremia 31-33, Zacharia 12 en Joël 3.

1. Bid voor het fysieke herstel van het Land Israël:
•    voor de terugkeer van het Joodse volk naar hun nationale thuisland
•   voor de verdediging van Israël tegen degenen, die zich als haar vijanden hebben verklaard, waaronder Hamas, Hezbollah, en Iran

2. Bid voor het geestelijke herstel van Israël tot God:
•    voor de uitstorting van de Heilige Geest, de Geest van genade en smeekgebed, op het Joodse volk, openbaring aan hen van hun Messias en het herstel van Gods aanwezigheid in hun midden.

3. Bid voor de Kerk wereldwijd, die onder vuur ligt en waarvan de toekomst zo onlosmakelijk verbonden is met het lot van Israël (zie Romeinen 11)
•    Voor een terugkeer tot Jezus, het Woord van God, en de echte Heilige Geest. Dit is de opwekking die nodig is!
De apostel Paulus zei dat het best: “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.” 2 Korintiërs 11:04 NBG 1951
•    Voor de uitroeiing van vervangingstheologie uit haar midden en bescherming tegen valse leerstellingen, zoals de Palestijnse bevrijdingstheologie

4. DIT IS GEEN OPROEP OM TE BIDDEN TEGEN DEZE CONFERENTIE!
Integendeel, het is om te bidden vóór de vervulling van het Woord van God met betrekking tot het herstel van Israël en op deze manier ons geloof en vertrouwen in het Woord van God te bevestigen.

Wat kunt u doen?

Behoort u tot een gebedsgroep? Is er een gebedsgroep in uw Kerk? Kunt u met anderen samenkomen die tijdens deze dagen een paar uur zouden willen wijden aan gebed? Hebt u contact met gebedsbewegingen? Bid of u dit met hen kan delen.

Voor vragen en opmerkingen, kunt u schrijven naar:

Ofer Amitai

http://www.israelprayercenter.org

israelprayercenter@gmail.com

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-63">
svanhoeve
Op 5 maart 2012 om 5:18 pm uur

ieder een op zijne wijs; smorgens bid ik psalm 83 ; s avonds dank ik psalm 85 van de kerken kun je toch niets meer verwachten; zij zullen naar petrus woord edd met vuur verbrand worden gods zegen op jullie werk gr simon

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel