Shofar

Op maandag 17 september, na afloop van Rosh Hashana, het Joods/bijbels Nieuwjaar, roepen we op om in heel Nederland bij elkaar te komen voor voorbede.

De Sjofar klinkt, het volk luistert.

Wij staan naast het Joodse volk en kijken met hen het nieuwe jaar in. Als de volken zeggen: ‘Waar is hun God?’ zeggen wij tot Sion: ‘Uw God is Koning.’

Speciale Avond van Voorbede voor Israël en Nederland

Thema:
‘SPAAR, HERE, UW VOLK,” Joël 2:17.

• De situatie rond Israël is zeer ernstig. De Arabische wereld is in beroering, de islam ‘lijkt’ sterker te worden, en velen verwachten op korte termijn oorlog met Iran en daaropvolgend met Hezbollah, Hamas, etc.

• Krijgt ons land na de afgelopen verkiezingen een kabinet dat achter Israël staat?

• Verder komen de Verenigde Naties op 18 september weer bijeen en zal er gestemd gaan worden voor een verdere stap naar een Palestijnse Staat.
Dit proces ‘lijkt’ ook onomkeerbaar en zal betekenen dat de PA de staat Israël voor het gerecht kan dagen in Den Haag. Wat zal Nederland doen als haar om een keuze wordt gevraagd? De overgrote meerderheid van de politiek is immers voor een Palestijnse Staat.

Dit alles bij elkaar is een ernstige en zorgelijke situatie. Maar: “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” Jac. 5:16

Op maandagavond 17 september, na afloop van Rosh Hashana, het Joods Nieuwjaar, willen we daarom speciaal voorbede doen voor Israël, maar ook voor ons land in relatie met Israël. In de Bijbel wordt deze dag Jom Teruah genoemd, dag van het bazuin(sjofar)geschal (Lev. 23:25).

De Sjofar klinkt, het volk luistert.

Locaties waar tot zover een gebedsbijeenkomst is gepland:

*Op diverse locaties begint men met lofprijs en aanbidding!
Tijd: 20.00 -­ 22.00 uur, tenzij anders vermeld.

Amersfoort: Pinkstergemeente Immanuel. Contactpersonen: Jaap & Anneke Engberts, engbertsjh@hotmail.com
. LET OP: hier komt men samen voor gebed op dinsdagavond 18 september! Tijd volgt.
Amersfoort: Hans en Elise Pieterse openen hun huis om 19.30 uur om de sjofar te blazen, zingen, bidden en proclameren. Opgave en info via j.pieterse@filternet.nl
Delfzijl: Baptistengemeente ‘Havenlicht’, Joh. v.d. Kornputplein 8. Contactpersoon: Mark Kuiper, makuiper@home.nl
Den Haag: Huis van Gebed Daniel Den Haag, Zilverstraat 23, bedrijventerrein Kerketuinen. 
(Denk er svp aan: er is een trap naar onze ruimtes boven, er is géén lift!) (*). Tel 070 4040 004

– Den Haag, Isabellaland 1520 2591EH Den Haag (Mariahoeve) georganiseerd door gemeente De Schuilplaats.

Dordrecht: Evangelische gemeente Jozua, Sikkelstraat 2; van 19.30 – 21.00 uur. Contactpersoon: Kees-Jan Kroeze, voorzitter “Evangelie & Israël Jozua”; contact: C.J.Kroeze@kpnmail.nl
Gouda/Moordrecht: Contactpersonen:Wim en Marga van der Ende, tel.nr. 0182-378650 of via wim.vanderende@filternet.nl.
‘s-Gravendeel, Zuid-Holland, bij de familie Burgers. Info via: bderonde@online.nl (Conny de Ronde)
‘s-Gravenvoeren, België: (vlakbij Maastricht), Bovendorp 34. De avond wordt geopend en begeleid met Live klarinet Klezmer en Israëlische volksmuziek! (solist). Voor gebruik Navigatie (TomTom etc.): wegens een recente straatnaamwijziging bij deze ook de oude naam: Hoogstraat 255. Contactpersonen: Hub en Lilian Dumont, hubdu007@gmail.com
Hattem: Kerkgebouw Vrije Baptistengemeente Bethel, Hessenweg 84 (*). Contactpersoon: Jan van Winsum, janvanwinsum@kpnmail.nl
Hilversum: bij stichting Schreeuw om Leven, Ruitersweg 37a. Info: info@schreeuwomleven.nl, tel.nr. 035-624 4351.
Hoensbroek: Christengemeente Levend Water, Hoofdstraat 370 (zij-ingang van het gebouw), 19:00 – 20:30 uur. Info: Mevr. A. Gielkens 045-5221039 of a.gielkens@telfort.nl
Hoogeveen: De Haven, Hoogeveen, van Echtenstraat 37, tijd: 18.45 – 19.45 uur. Dit is de tijd van de reguliere gebedsgroep aldaar. Contactpersoon: Gerbrig Arends-Alkema, tel. 0524 222 579, mobiel:
06 538 728 70, of gm.arends@kpnplanet.nl
Hoorn: (Noord-Holland) Pinkstergemeente De Brug, Marketentster 3. Tijd: 19.45-21.45 uur.
 Contactpersoon: Minne Boelens, Berkhout, tel. 0229-551637 of m.boelens@quicknet.nl
– Houten: in de Tent, Boekweitoord 48, van 20.00 – 21.30 uur. Contactpersonen: Dick en Didy van Keulen, dickdidyvankeulen@hetnet.nl.
– Leeuwarden:
bij het Leger des Heils, Wollegaastdam 1. Contactpersoon: Jetty Postma, tel. 06 52795104 of jpostma@upcmail.nl. Tijd: even informeren.
– Nieuw-Lekkerland: Messiaanse Gemeente, gebouw ‘Het Carillion’, Raadhuisplein 1. Contactpersonen: Alwin en Joke Mouthaan, a.h.mouthaan@hetnet.nl of info@messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl
Nijkerk: in het Israël Centrum, Patroonstraat 1. Tel. 033-245 88 24
Punthorst: Stichting De Terebint, gebouw “De Hof”, Puntweg 9 (bij Nieuwleusen, richting Staphorst). Contactpersoon: Marc Radema, tel. 0529-482377 of mwj_radema@hotmail.com
Renswoude: locatie stichting Nachamu Nachamu Ami, Utrechtseweg 8. Tel. 0318-48 68 08
Utrecht: Huis van Gebed Domino, Willem Barentszstraat 9. Info: tel. 030-2719067, of prayhsnl@solcon.nl
– Veenendaal: in de Regenboog, Emmerschans 2, in de kleine zaal. Contactpersoon: Berend Scholten, tel. 0318-515453
Winsum (Frl): H. Raukema, Pier Winsemiusleane 5, contactpersoon: H.Raukema@kpnplanet.nl
Woudenberg: Frans en Lisette van Groeningen, tel. 0332862822, setteke@gmail.com
– Zaandam (Zaanstad): samenkomst in de zaal achter Oostzijde 218. Contactpersoon: Tony Jurg, tony.jurg@gmail.com, tel. 075 6314238.
Aanvang: 20.00 uur.

En een bijzondere actie:
Op zondagavond de 16e, als de dag begint bij het vallen van de avond, dan klinkt de sjofar al in Hoogeveen bij het Joodse monument.
Om 20.15 uur wordt bij het Joodse monument bij de Joodse begraafplaats aan de Zuiderweg het begin gevierd van Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar. Dat gaat gepaard met eeuwenoude signalen op de bazuin, de sjofar, en zegenbeden met citaten, waarin het blazen wordt toegelicht. Er wordt getrakteerd op een passende lekkernij en er wordt vooruitgezien op een heel nieuw jaar. Dit volgens een oude traditie, die in Hoogeveen levend wordt gehouden door o.a. het Genootschap Nederland-Israel en het Bazuincentrum. Dit jaar is de Baptistengemeente De Schutse actief betrokken bij de viering, door middel van een themadienst, vooraf aan het blaasmoment. De dienst begint om 19.00 uur. De dienst wordt geleid door ds. Bosscher. Het zal geen verrassing zijn dat de bazuin hierin een centrale plaats zal innemen. U kunt er ook gerust voor kiezen om alleen het buitengedeelte mee te maken.
Contactpersoon: Albert Metselaar, tel. 0528 275584, albertmetselaar@home.nl

Dinsdag 18 september:

Amersfoort, Pinkstergemeente Immanuel, Kraanvogelstraat 1

aanvang 20.00 uur

Wilt u ook in uw eigen omgeving, misschien gewoon in uw eigen huis, die avond vrijmaken voor gebed?
Wellicht samen met anderen? Of hebt u mogelijkheden in uw gemeente of kerk?

Zo ja, geef dat dan alstublieft nog zo spoedig mogelijk aan ons door! Wij zullen die gegevens dan op onderstaande sites zetten.

Mail naar info@pillaroffire.nl of projecten@christenenvoorisrael.nl.
En stuur ons uw contactgegevens! Wilt u daarbij aangeven voor welke gegevens u ons toestemming geeft om op de site te zetten? Wellicht heeft u liever alleen uw telefoonnummer en/of e-mailadres op de site. We vermelden dan alleen uw plaatsnaam erbij. Dit zodat andere christenen naar uw avond kunnen komen en meebidden.

KOM EN BID MEE!

Organisatie: Christenen voor Israël en Pillar of Fire.

Houd dus www.pillaroffire.nl, www.israelplatform.nl en www.christenenvoorisrael.nl in de gaten voor de adressen waar u kunt samenkomen voor gebed!

Tijd (maandag 17 september): 20.00 ­ – 22.00 uur, tenzij anders vermeld.
Gebedsoutline: klik hier

Hartelijke groet,
Jack van der Tang
Pieter Bénard

Artikel trefwoorden: / /