Biddende soldatenMuur_Givati_at_Western_Wall-kl

(Foto: Yoninah, Jerusalem – bron: Wikimedia)

Op donderdag 5 september a.s.begon Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar 5774 (werd op twee dagen gevierd: do. 5 en vrijdag 6 september).
Ter gelegenheid hiervan, én met het oog op de zeer gespannen situatie rond Syrië, hebben wij speciale gebedsbijeenkomsten georganiseerd.

Adressen zijn verwijderd.

“Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen
tussen de voorhal en het altaar,
en laten zij zeggen:
Ontzie Uw volk, HEERE,
geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad,
zodat de heidenvolken over hen zouden heersen.
Waarom zouden ze onder de volken zeggen:
Waar is hun God?” – Joel 2:17.

(Foto boven: Leden van de Givati-Brigade van het IDF (Isr. leger) tijdens het avondgebed (Ma’ariv) bij de Westelijke Muur, oktober 2010. (bron: Yoninah, Jerusalem – Wikimedia)

Foto hieronder: Israeli’s in Tel Aviv wachten op een gasmasker – foto: Moti Milrod)

Israelis in rij voor maskers-aug2013_Moti Milrod