Activiteiten


Internationale Gebedsconferentie 5, 6 en 7 juni 2015

VredespaleisThema:

“Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.”
Psalm 2:10 (HSV)

Door de VN en de wereld wordt Den Haag gezien als de Internationale Stad van Vrede en Recht. In 2013 feliciteerde voormalig Secretaris Generaal van de VN Boutros Boutros-Ghali Den Haag met het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis, en daarbij noemde hij de stad “de thuisbasis van Internationaal Recht en Verantwoording.”

(For English: click here for the English folder in PDF, and here for a printerfriendly textversion)
Den Haag huisvest meer dan 160 organisaties die in deze gebieden werkzaam zijn, alsmede vele NGO’s (Non-Governmental Organisations, niet-overheidsgebonden organisaties), die werken voor vrede en recht.

In het Vredespaleis is het Internationaal Gerechtshof gevestigd. Dit Hof is het voornaamste gerechtelijk orgaan van de VN. De afgelopen jaren hebben vele rechtbanken en tribunalen hun plaats gevonden in Den Haag, gevestigd door of met hulp van de VN.

Op 1 april j.l. (géén grap) is de zogenoemde Palestijnse Staat toegelaten tot het Internationale strafhof (ICC). Hoe is dit toch mogelijk?

Als de VN en de wereld Den Haag de Stad van Vrede en Recht noemen… hoe zit het dan met de Waarheid? Als het om Israël gaat, lijkt de waarheid op de tweede plaats te komen.

Het Woord van God zegt, dat in de toekomst, niet Den Haag maar Jeruzalem De Stad van Waarheid genoemd zal worden.

Menora“Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.”
Jesaja 2:3b en Micha 4:2 (HSV)

“Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.
Zach. 8:3 (HSV)

Gebed voor Waarheid over Israel

Drie Internationale Gebedsconferenties (International Prayer Conferences, IPC), gepland in 2015, 2016 en 2017, zijn bedoeld als belangrijkste en noodzakelijke voorbereidingen voor een Internationaal Congres dat voorzien is voor 2017.

Ons gebed en doel is dat dit Congres zich zal richten op het naar voren brengen van de waarheid over Israel’s recht op het Land (Jeruzalem, Judea en Samaria), en daarmee ook zal opkomen voor Israel’s bestaansrecht. Een recht dat al veel te lang ernstig wordt betwist en aangevallen, met alle schadelijke gevolgen daarvan voor Israel’s positie in de wereld.
Wij geloven dat dit ernstige onrecht dringend recht gezet moet worden.

Wij willen bidden dat een team van door God gezalfde advocaten en leiders – zowel uit Israël als uit de volkeren – zal opstaan en met veel wijsheid en vaardigheid deze strijd in de gerechtelijke arena zal voeren.

“Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.”

Psalm 2:10 (HSV)

Planning (onder voorbehoud):

Vrijdag 5 juni 2015:

schema:

08.00 – 09.30 ontbijt (voor degenen die zich hebben opgegeven)

09.30 ontvangst, koffie en thee

10.00 – 12.30 Welkom, introductie, uitleg van de visie, info over Den Haag, etc.

12.30 – 13.30 lunch

13.45 vertrek met de bus naar het Vredespaleis en het ICC

18.00 sabbatsdiner met korte meditatie van Lars Enarson over de sabbatsrust. Na afloop fellowship

Zaterdag 6 juni en Zondag 7 juni 2015:

08.00 – 09.30 ontbijt (voor degenen die zich hebben opgegeven)

09.30 ontvangst, koffie en thee

10.00 – 12.30 1e blok

12.30 – 13.30 lunch

13.30 – 15.00 uur 2e blok

15.00 – 15.30  koffie / thee

15.30 – 17.00 3e blok

17.30 – 18.30 – diner

20.00 – 22.00 uur 4e blok.

Op zondagavond een feestelijke afsluiting met o.a. getuigenissen, Evaluatie van wat er gebeurd is.

O.l.v. Lars Enarson (Zweden), Mike Fryer (Wales), Jack van der Tang, en anderen.

Prijzen:

Vrijdag 5 juni: € 75,00 (ontbijt (=€ 5,00), lunch, sabbatsdiner en tour Den Haag) incl. onbeperkt koffie en/of thee

Zaterdag 6 juni: € 50,00 (ontbijt (=€ 5,00), lunch, diner) incl. onbeperkt koffie en/of thee

Zondag 7 juni: € 50,00 (ontbijt (=€ 5,00), lunch, diner) incl. onbeperkt koffie en/of thee

Bij deelname aan het hele weekend: € 150,00 (totaalprijs!)

Geen ontbijt nodig? U kunt alleen één dag of twee dagen aanwezig zijn? Ook dat is mogelijk. Mail ons dan.

Overnachting nodig?

Voor 2, 3, 4 nachten: éénmalig € 100,00

U kunt in ons gebouw blijven slapen, douches aanwezig.

U verblijft op een slaapzaal. Wij hebben een mannen – en een vrouwen slaapzaal.

Beperkt aantal kamers (oud kantoren) beschikbaar voor echtparen en/of ‘snurkers’.

Pillar of Fire bepaalt tzt wie hier kunnen slapen.

Wilt u deelnemen in deze Gebedsconferentie? Vragen over de financiën?
Schrijf dan naar ipc@pillaroffire.nl.

Wij houden u dan t.z.t. op de hoogte met nadere info!

Uiterste inschrijfdatum: 31 mei 2015

ADRES: Kerketuinenweg 10, 2544 CW  Den Haag

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel