Jom Kipur_02_bij Kotel

Dit jaar valt Grote Verzoendag, Jom Kipoer, op woensdag 23 september. 
De Bijbelse naam is “Jom Hakippoerim”, letterlijk “dag van verzoeningen” of “dag van bedekkingen”.
Deze dag van vasten en gebed, die wordt gehouden op de 10e van de Hebreeuwse maand Tisjri, is de heiligste en belangrijkste door God zelf vastgestelde dag in het jaar. Om 11.00 uur is er een samenkomst o.l.v. Wim van Staalduinen in het Pillar of Fire Centrum. Kerketuinenweg 10.Jom Kipoer is de laatste dag van de “Tien Dagen van Inkeer”. Mensen worden opgeroepen berouw te hebben over hun zonden, vergeving te vragen en zaken goed te maken. Deze dag is in de Thora vastgelegd (Lev. 16:29,31; 23:27 en Numeri 29:7). Het is een dag van verootmoediging waarop geen enkel werk mag worden verricht, een sabbat van volledige rust. In Israël wordt deze dag door de meeste mensen gevierd, ook door hen die zichzelf verder niet als godsdienstig beschouwen.
 Het is deel van de belangrijkste feesten, de Hoge Feesten in het najaar, samen met Dag van Bazuingeschal (Jom Teroeah) en het Loofhuttenfeest (Succoth).

De naam Tishri is overigens een naam, afkomstig uit de tijd van de Babylonische ballingschap. De 10e dag moest, om precies te zijn, gerekend worden vanaf het moment dat de Nieuwe Maan zichtbaar werd op Jom Teruah.

Op de vooravond van Jom Kipoer wordt het zgn. “Kol Nidree-gebed” (Aramees voor “alle eden”) uitgesproken. In dit gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden van het afgelopen jaar, ten aanzien van medemensen en de Schepper. Men bezint zich over alle eden en beloftes waarin men tekortgeschoten is, en spreekt de wens uit dat verkeerde eden en toezeggingen tenietgedaan mogen worden. Dit betreft nooit geloften die tussen mensen gedaan zijn, zoals contracten en dergelijke, maar alleen zaken tussen de mens en zijn Schepper. Het erkennen van het eigen falen staat centraal tijdens Jom Kipoer.

Jom Kipur_01In de Tenach staat beschreven, dat de hogepriester op deze dag een geitje offerde, en dat het lot een geitje koos om (symbolisch) de zonden te dragen van het volk. Vervolgens werd het geitje de stad uitgeleid en daar in de woestijn vrijgelaten. Het begrip zondebok dat de Nederlandse taal kent, en ‘scape goat’ in het Engels, is afkomstig van dit ritueel. Als gelovigen in Yeshua weten we dat Hij de ultieme vervulling is geworden van deze gedenkdag; Hij werd het Lam Gods, dat de zonden der wereld heeft weggenomen, weggedragen. Wie in Hem en in Zijn offer zijn vertrouwen stelt, zal verzoend zijn met God.