Prayerconf_TheHague2015_Karel_30_DSC_5609_kl

Van donderdag 2 juni t/m zondag 5 juni 2016 staat er opnieuw een Internationale Gebedsconferentie gepland. Deze zal DV opnieuw plaatsvinden in Den Haag.

Voor inschrijving zie onderaan dit bericht!

De eerste International Prayer Conference (IPC), die werd gehouden op 5 t/7 juni 2015, is een bijzondere en gezegende Conferentie geweest. De deelnemers die de Conferentie hebben bijgewoond kwamen uit Nederland, Wales, Engeland, Zweden, Israël, Duitsland, Letland, Litouwen en Wit-Rusland.

Het doel van deze Gebedsconferenties is om geestelijk de weg voor te bereiden voor een Congres in 2017, dat zich zal richten op het naar voren brengen van Waarheid voor Israël, en waarheid met betrekking tot haar recht op het haar door God gegeven Land.

Het gebed is zo noodzakelijk, omdat we in Den Haag te maken hebben met een sterk geestelijk bolwerk dat zich opstelt tegenover de God van Israël. In Den Haag zetelt het Internationaal Gerechtshof (in het Vredespaleis), en het Internationaal Strafhof (ICC). Ook binnen deze instituten vindt de gerechtelijke strijd om Israël plaats.

Bezoek aan het Bezoekerscentrum van het Vredespaleis Bezoek aan het Bezoekerscentrum van het Vredespaleis

In de visie van de oprichters van met name het Vredespaleis (wat ooit eerst de Tempel van de Vrede genoemd werd) zou deze plaats een centrale rol moeten spelen in de wereld, om oorlogen te doen ophouden en mensen in de vrede te onderwijzen. Dit alles puur vanuit menselijke inspanning, en zeker zonder de God van Israël. De toenemende druk op Israël en Jeruzalem heeft alles te maken met deze geestelijke strijd, want God heeft Zijn koning gesteld in Sion – niet in New York of Den Haag. En het zal zijn in Jeruzalem, dat de Joodse leiders de Messias zullen verwelkomen, die naar Zijn tempel komt: “Gezegend hij, die komt in de Naam de Heren; wij zegenen u uit het huis des Heren.” (Psalm 118:26).

Reserveer de data al in uw agenda.

U kunt zich hier inschrijven: https://pillaroffire.nl/wat-doet-pillar-of-fire/aanmelden-gebedsconferentie-juni-2016/

Registration: https://pillaroffire.nl/wat-doet-pillar-of-fire/registration-ipc-2016/