Richard Zevenhuizen

Op 30 juni a.s. hopen we Richard Zevenhuizen van Stichting Ebenezer te verwelkomen. Hij zal ons DV vertellen over de zoektocht naar de zogenaamde “(10) verloren Stammen van Israël”, in de breedste zin van het woord. Dit betreft de geschiedenis van die Stammen, en actuele informatie over de stand van ­zaken vandaag.

Richard is nationaal coördinator van Stichting Ebenezer Operatie Exodus.

Ebenezer Operation Exodus is een organisatie, geboren tijdens de Golfoorlog in 1991, om Joodse mensen te helpen terugkeren naar Israël.
Bijbelse profetieën gaan in vervulling. Na bijna 2000 jaar brengt God Israël terug naar haar historische vaderland net zoals Hij het beloofde: “Ik leid jullie weg bij die volken, Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren” Ezechiël 36:24.”

‘‘Zie, Ik verzamel hen uit al de landen… en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel.” Jeremia 32:37 en 41

Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is vrij, wel is er een collecte. (NB e.e.a. vindt plaats op de 1e etage; er is een stoeltjeslift.)

Meer informatie: www.operation-exodus.org

Artikel trefwoorden: / / /