Activiteiten


Vervulling profetie over Dode Zee is begonnen

DodeZee-profetie-leven_03_klDoor Adam Eliyahu Berkowitz
“Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft naar de zee in het westen; ’s zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden.” Zacharia 14: 8. (HSV)

In de Dode Zee, dat een zoutgehalte heeft dat bijna tien keer hoger is dan de oceaan, kan niets leven – althans, dat dachten wetenschappers tot voor kort. Wetenschappelijk onderzoek heeft het bestaan van leven op de bodem van de zee bewezen, maar als gevolg van een unieke samenloop van omstandigheden begonnen er zelfs tekenen van leven te verschijnen op de oevers, precies zoals het is beschreven in het boek van de Profeten.Een jonge vrouw die een trektocht maakte door de natuur, was onlangs verbijsterd toen ze zoetwatervijvers met vis op de oevers van de Dode Zee ontdekte. Samantha Siegel, een joodse vrouw die in Jeruzalem woont, maakt vaak uitstapjes naar de woestijn en deze oude zee. Bij een recent bezoek ontdekte ze een onlogisch schouwspel met bijzondere betekenis: voor haar ogen ontrolde zich een profetie, die de natuurwetten scheen tegen te spreken.

De Dode Zee is, zoals de naam al aangeeft, dood. Hij ligt meer dan 400 meter onder de zeespiegel, het laagste punt op droog land. In het ultra-zoute water kan geen leven bestaan en de oevers zijn bedekt met een dikke laag zout, die alle planten doodt.

De onherbergzaamheid van deze zee is al eeuwenlang gedocumenteerd. Een mozaïek op de vloer van een kerk in Medeba, Jordanië, die een kaart toont voor Byzantijnse pelgrims op weg naar het Heilige Land, illustreert dit. Het toont een afbeelding van vissen, die in de rivier de Jordaan naar beneden zwemmen en dan, zodra ze aankomen bij het water van de Dode Zee, zich omdraaien.

De Bijbel beschrijft echter een heel ander beeld van de regio. Lot keek uit over de vallei, waar nu de Dode Zee is en zag een ongelooflijk vruchtbare en waterrijke regio.

En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte.” Gen. 13:10

De Bijbel vertelt dat het landschap veranderde in een woestenij, na de vernietiging van Sodom en Gomorra met vuur en zwavel. De mensen die vandaag de Dode Zee bezoeken, kunnen zich in de droge regio van vandaag inderdaad moeilijk een tuin voorstellen.

Nog verbazingwekkender zijn de Messiaanse profetieën, die zeggen dat water vanuit Jeruzalem in oostelijke richting naar de Dode Zee zal stromen en deze bittere wateren zal vullen met vis en dat de omliggende woestijn vol met leven zal zijn.

“Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Het zal gebeuren, dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van de beken naar toe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.” Ezech. 47:8-9

Het waterpeil in de Dode Zee daalt elk jaar met de ongelooflijke snelheid van tot één meter. Dit komt doordat water uit de Jordaan wordt onttrokken voor landbouwdoeleinden en door verdamping als gevolg van exploitatie van de mineralen van de Dode Zee. Het dalende waterpeil heeft geleid tot zinkgaten, die op de oevers van de Dode Zee verschijnen. Tijdens een bezoek aan de dorre regio ontdekte Siegel dat veel van deze poelen gevuld zijn met vers zoet water en zelfs nog ongelooflijker, met vis.

Het bewijs is onmiskenbaar. Siegel produceerde een video*, waarin je duidelijk de vis ziet zwemmen aan de oevers van de Dode Zee en ze filmt zichzelf, terwijl ze in een grote poel zwemt, omgeven door groene planten.

Zoet water in de Dode Zee is er een duidelijk voorbeeld van hoe de profeten in staat waren om dingen te zien, die voor wetenschappers gedurende duizenden jaren verborgen bleven. In 2011 stuurde een team van onderzoekers van de Ben Goerion Universiteit in de Negev duikers naar de bodem van de Dode Zee. Deze inspanning leverde ernstige technische moeilijkheden op, daar de super-zoute omgeving normale duikuitrusting onbruikbaar maakt. Het was de eerste keer dat zo’n duik ooit gemaakt werd en wat ze ontdekten was verbazingwekkend.

De onderzoekers ontdekten enorme kraters op de zeebodem, 15 meter in doorsnee en 20 meter diep. Zoet water stroomde uit deze kraters, die waren bedekt met matten van micro-organismen, waaruit blijkt dat de Dode Zee niet helemaal dood was. Het begin van de profetie is er al en wacht om vervuld te worden.

Misschien is het meest opvallende aspect van deze Bijbelse profetie, die in het volle zicht verschijnt, zoals Siegel in haar video verklaarde: “Dit is geweldig en niemand, die er echt over spreekt.”

Over de auteur:
Adam Eliyahu Berkowitz is een hoofdartikelschrijver voor Breaking Israel News. Hij maakte in 1991 Aliyah naar Israël en diende in de IDF als legerarts. Berkowitz studeerde Joodse wet en ontving rabbijnse wijding in Israël. Hij heeft als een freelance schrijver gewerkt en zijn roman, The Hope Merchant, is beschikbaar via Amazon. Hij woont in de Golanhoogten met zijn vrouw en hun vier kinderen.

Vertaling: PoF

(*NB in de video vergelijkt Samantha de aarde met het vrouwelijk lichaam en noemt haar “moeder aarde”. Ondanks dat is haar analyse opvallend. PoF-SP)

Bron: https://israel365news.com/

Deel dit artikel

2 reacties

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-60980">
Cobie Smit-Westerduin
Op 13 januari 2018 om 12:39 pm uur

Geweldig nieuws maar toch ook geen nieuws!!
De profeten hebben het ons al verteld!!
We kunnen vertrouwen op onze God. Hij beloofd geen dingen die Hij niet zal doen!!

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-56634">
Lydia Plat
Op 20 november 2016 om 5:58 pm uur

Interessant!

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel