Activiteiten


Een op vijf gezinnen leeft onder armoedegrens en wordt armer, zegt de staat

Meer dan de helft van de Arabische Israëliërs is nog steeds arm, maar de armoede onder kinderen, bejaarden, ultra-orthodoxen vermindert, volgens het rapport van het National Insurance Institute (Nationaal Verzekeringsinstituut)

Door Sue Surkes, 15 December 2016

Israël is economisch nog steeds het meest ongelijke land in de ontwikkelde wereld, volgens cijfers donderdag gepubliceerd.

Het aantal arme gezinnen neemt toe, de armen worden steeds armer – terwijl slechts ongeveer 14% van de Joden arm zijn, leeft meer dan de helft van de Arabieren onder de armoedegrens – en dat percentage stijgt.

Aan de andere kant vermindert de armoede onder kinderen en ouderen, eenoudergezinnen en de ultraorthodox Joodse bevolking, toont het jaarverslag over de armoede van het National Insurance Institute (NII).

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om de armoedeverschillen te dichten, aldus het verslag en deze hebben een positieve invloed op sommige sectoren van de samenleving.

Een arme persoon werd in 2015 – het jaar waarop het verslag betrekking heeft – gedefinieerd als iemand, die leefde met een maandelijks inkomen van minder dan NIS 3,158 ($ 823). Een arm gezin van vier personen had minder dan NIS 8,086 ($2.107) om te kunnen leven en een gezin van acht personen minder dan NIS 13,139 ($3.423).

In 2015 waren er 460.800 arme gezinnen in Israël, die 1.712.900 burgers vertegenwoordigden, waarvan er 764.200 kinderen waren.

Dat was een kleine (0,3%) terugval in de armoede-index vergeleken met 2015 (van 22% naar 21,7%) verklaard door hogere werkgelegenheid, vooral onder Arabische vrouwen en ultraorthodoxe Joodse mannen en een stijging van de lonen, die grotendeels kon worden verklaard door een verhoging van het minimumloon.

Verbeteringen geregistreerd binnen bepaalde sectoren van de samenleving weerspiegelen grotendeels de maatregelen, die door de regering genomen werden, blijkt uit het verslag.

Een stijging van het minimummaandsalaris in juli naar NIS 4,825 ($1,257) – een verdere stijging naar NIS 5000 ($1,303) is voor januari gepland – heeft gecombineerd met een stijging van de werkgelegenheid van 2,8 procent, voordeel opgeleverd voor de mensen met middeninkomens.

Een toename in uitkeringen voor kinderen – na een verlaging in 2013 – heeft geleid tot een daling van 1% van de armoede onder de bevolking van kinderen en jongeren tot 18 jaar en – in combinatie met een stijging van het inkomen uit arbeid en een afname van het gemiddeld aantal kinderen – geleid tot een daling van het percentage van ultraorthodoxe Joden onder de armoedegrens met 5,6%.

Een jonge joodse jongen eet bij het Yad Ezra V’Shulamit centrum in Jeruzalem, waar elke dag aan meer dan 1.200 kinderen onder de armoedegrens een warme lunch wordt opgediend. 27 september 2011. (foto: Uri Lenz/FLASH90)

Welzijnsveranderingen bevoordeelden ook werkende eenoudergezinnen, waarvan de aanwezigheid onder de armoedegrens met 16 procent daalde.

Het aandeel ouderen onder de armen zag een zeer geringe vermindering (van 23,1% tot 21,7%) in 2015, dankzij verhogingen voor mensen met een bijstandsuitkering die werd doorgevoerd in december 2015. De vruchten van deze verhogingen, samen met die van een meerdere bijstand voorzien in de rijksbegroting van 2017, zal zichtbaarder worden in toekomstige armoede verslagen, zegt het NII.

Een stijging van de invaliditeitsuitkering vorig jaar en een nieuwe spaarloonregeling, die in januari begint – de regering zal NIS 50 per maand per kind investeren tot de leeftijd van 18 jaar met terugwerkende kracht tot mei 2015 – zal naar verwachting ook een positief effect hebben, hoewel de voordelen van het laatstgenoemde alleen zichtbaar zal zijn op de lange termijn, wanneer de spaarregelingen worden geïncasseerd.

Bruto maandinkomen beschikbaar voor het gemiddelde gezin – inclusief uitkeringen en verplichte betalingen – bedraagt momenteel NIS 18,674 – $4,847 (het nettoloon van NIS 15,431 of $4,020 – gestegen met 2,5% in vergelijking met 2014).

Maar terwijl de salarissen en geselecteerde uitkeringen gestegen zijn, zijn de uitkeringen over de hele linie gedurende vier jaar niet aangepast. Dit helpt te verklaren waarom arme gezinnen met kinderen 4% armer werden (waarbij de afstand tussen het gemiddelde inkomen van een arm gezin en de armoedegrens wordt gemeten).

Vrouwelijke aanhangers van de Joint List nemen deel aan de protesttent van de partij op het Rabin plein, Tel Aviv, in een demonstratie tegen de armoede in Israël, 4 maart 2015 (Flash90)

De reden voor de toenemende armoede onder Arabieren – van 52,6% van de arme bevolking in 2014 tot 53,3% vorig jaar – is niet duidelijk, aldus het verslag, gezien de stijging van de kinderbijslag.

Een overzicht van het beschikbare inkomen per huishouden uitgevoerd bij ongeveer 9.000 gezinnen door het Centraal Bureau voor de Statistiek toonde een daling in inkomen uit arbeid in deze sector, terwijl cijfers over de inkomsten van de belastingdienst toonden dat de werkgelegenheid en de lonen onder reële voorwaarden waren gestegen. Het NII speculeert, dat het verschil mogelijk wordt veroorzaakt door een onvoldoende aantal ondervraagden door het CBS.

Welzijn en belastingvoordelen brachten het percentage mensen die in Israël onder de armoedegrens leefden omlaag van 26,8% tot 19,6%, aldus het verslag, maar dat is niet genoeg om Israël uit de eerste positie van ongelijkheid tussen landen van de Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), waar de armoede gemiddeld 11,5% van de bevolking bedraagt.

Minister van Bijstand Haim Katz vertelde de leger-Radio, dat hij plande om de manier te wijzigen waarop loondervingsuitkering werd bepaald.

Minister van Sociale Zaken Haim Katz woont een Arbeid en Welzijn commissievergadering bij in de Knesset, 08 juni 2015. (Alster/FLASh90)

Het gemiddelde salaris regelde momenteel de armoedegrens, maar niet het niveau van de uitkeringen, zei hij. De laatsten waren gekoppeld aan de consumptieprijsindex.

“Als we die inkomenssteun aan de gemiddelde salarissen verbonden, zouden we onmiddellijk 187.000 mensen uit de armoede verwijderen,” zei hij.

Gidi Kroch, het hoofd van Leket Israël een NGO, die zich bezighoudt met voedselzekerheid, zei: “Het is erg droevig om te zien, dat, jaar na jaar, de vrijgave van het armoederapport van de NII met min of meer dezelfde statistieken.”

“Volgens het rapport is Israël het armste van de westerse landen met de grootste verschillen tussen de rijken en de armen – een situatie waarin de zwakste bevolkingsgroepen, ouderen en kinderen het meest lijden. Dit past niet bij onze Israëlische cultuur en onze Joodse identiteit. Het is niet onze weg,” zei hij.

“Zelfs hiermee is er echter een wind van verandering vanuit het Ministerie van Sociale Zaken. De minister heeft gepleit voor veranderingen en voedselhulp wordt voor de eerste keer inbegrepen”.

NII-directeur Shlomo Mor Yosef zei dat hij optimistisch was dat in de toekomst het resultaat van de maatregelen, die in de afgelopen twee jaar voor armoedebestrijding getroffen zijn, zouden worden gezien.

Een “alternatief armoederapport” over de armen en voedselonzekerheid uitgegeven door de NGO Latet eerder deze week zei, dat armoede het bruto nationaal product van Israël NIS 48 miljard per jaar kost.

Een investering van NOS 7,6 miljard per jaar gedurende tien jaar en de uitvoering van de aanbevelingen van het comité tegen armoede van de regering momenteel geleid door wetgever Eli Alalouf, zou Israël lager naar het OESO-gemiddelde brengen en NIS 132 miljard aan de economie bijdragen, zei de organisatie.

Bron: timesofisrael.com

Vertaling: PoF

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel