Activiteiten


Grote Verzoendag (Jom Kipoer) en Loofhuttenfeest (Soekot) 2017/5778

Loofhuttenfeest (Adobe Stock, natushm)

“De HEER zei tegen Mozes: ‘Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. Je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, want het is Grote Verzoendag, waarop voor jullie ten overstaan van de HEER, jullie God, de verzoeningsrite zal worden voltrokken.” “Wie deze dag niet in onthouding doorbrengt, zal uit de gemeenschap gestoten worden. Wie die dag enige bezigheid verricht, zal ik zelf uit de gemeenschap wegvagen. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten; deze bepaling geldt voor jullie voor altijd, generatie na generatie, waar je ook woont. Het zal voor jullie een dag van volstrekte rust zijn, die je in onthouding moet doorbrengen. Deze dag moet in volstrekte rust worden doorgebracht, vanaf de avond van de negende dag van die maand tot aan de avond daarop.” (Leviticus 23:27-32)

Hoe duidelijk wordt het niet gemaakt in dit Schriftgedeelte: in de verzoening die de Eeuwige Zelf voor ons tot stand heeft gebracht, zit niets van onszelf! We kunnen het alleen maar in geloof aanvaarden. Dit maakte Gods Thora (Onderwijzing) altijd al duidelijk.

Verzoendeksel van de Ark van het Verbond (Adobe Stock, James Steidl)

Er is geen tegenstelling “wet-genade” in Gods Woord. Het was altijd al ‘uit geloof, door genade, worden we behouden.’ Geloof in het offer wat God Zelf tot stand zou brengen. Daar wezen alle Oud-Testamentische (beter gezegd: Eerste Verbonds)-offers al naartoe. Het was Yeshua (Zijn naam betekent ‘redding’) die dit ultieme en volmaakte offer zou brengen, en heeft gebracht, tweeduizend jaar geleden.

Het vieren van dit Bijbelse Feest/Inzetting helpt ons om ons deze waarheid steeds weer opnieuw te realiseren, en in te scherpen. En ons bewust te maken van de voortdurende noodzaak tot schuldbelijden, vergeving vragen, verzoening zoeken. Zodat we daarna samen de vreugde kunnen vieren van het Loofhuttenfeest, het grote Oogstfeest.

Deze najaarsfeesten wachten nog op hun grote ‘vervulling’ dat wil zeggen, dat de Heer Yeshua de ultieme betekenis nog zal uitvoeren als Hij terugkeert. Daarom zei Hij: “Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel (de kleinste Hebreeuwse lettertekens, red.) van de wet (Thora) vergaan, eer alles zal zijn geschied.”(Matth 5:17-19).

Hij komt als eerste om Zijn volk Israël te ontmoeten, en zij zullen Hem eindelijk herkennen – net zoals Jozef’s broers op een dag hun verloren gewaande broer terugzagen, toen inmiddels verhoogd tot een machthebber die in staat was, hen in het leven te behouden in een tijd van hongersnood. Hij zal ook Zijn Lichaam verzamelen (de Grote Oogst) en Zijn Koninkrijk op aarde vestigen. Het Loofhuttenfeest mag ons daar elk jaar weer aan herinneren en helpen naar vooruit te zien.

(Zie hier actuele info over de samenkomsten van gemeente Shamar)

PoF/SP

(o.a. naar studies van Ariel en Deborah Berkowitz)

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel