Activiteiten


Zondag 12 mei 2019: oproep om Israel en de naties te zegenen

De organisatie Nations Bless Israel heeft sinds een aantal jaren een jaarlijkse oproep aan alle Christenen, om op één bepaalde dag, over zoveel mogelijk landen verspreid, tegelijk het initiatief te nemen om samen door gebed, lofprijzing en het blazen op shofars en het proclameren van Gods Woord, Israel en de volkeren te zegenen. De volgende keer zal DV zijn op zondag 12 mei 2019.

UPDATE 9 mei 2019 – Informatie deelnemende groepen:

 • Woerden – Torah Life at the Cornerstone – Shofarblazen bij zonsopkomst 07. 00 uur en Avondbijeenkomst – Info: Johanna Robert, johannarobert1@me.com
 • Harlingen (Frl.), bij de “Stienen Man”, Westerzeedijk – Sjofarblazen en proclameren om 05.30 uur (parkeren aldaar mogelijk). Avondbijeenkomst 19.00 -21.00 uur in Dronrijp (Frl.) Info: Hette en Froukje Zondervan, f.zondervankaastra@live.nl
 • Den Haag – Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10-c: Avondbijeenkomst voor gebed en proclamatie. Aanvang 19.00 uur.
 • IJsselmuiden – Sjofarblazen en proclameren bij de IJssel, bij zonsopgang en zonsondergang. Verzamelen bij de Fam. Nissink, Tasveld 6a. Info: Anne Teekman, amteekman@live.nl

Onderstaande is hun verklaring:

“Christenen verenigen zich in eenheid en liefde om Israel te zegenen”

“Wij verenigen ons uit vele culturen, organisaties en kerken, om samen te staan in eenheid en liefde, om Israël te zegenen.

Van overal in ons land staan wij samen en van land tot land, en laten een offerande opgaan van lofprijzing en zegen over de hele wereld.

Op één dag willen we éénstemmig zijn in onze landen en de hele wereld.

Het is een geestelijke opdracht.

De kernmissie van Nations Bless Israel (Naties zegenen Israël) is het mobiliseren van Christenen om geestelijke verantwoordelijkheid te nemen over hoe hun land en volk zich opstelt en Israël zegent.

Het heeft nationale en internationale betekenis; het is een regerings- en eindtijdoproep.

Nations Bless Israel ontstond uit een ontmoeting met de Heer, waar Hij wees op de rol die mijn land Nieuw-Zeeland had in de eindtijd en in de Verenigde Naties – en Hij zei: “Neem verantwoordelijkheid in de Geest”. Dit werd gevolgd door de simpele opdracht om “mensen te verzamelen in liefde en eenheid om Israël te zegenen.”

Het volgende jaar zei de Heere: “Nodig de volken uit”.

Het samenkomen om te aanbidden, te bidden en te zegenen in onze landen, zal regerings- en eindtijdgevolgen hebben. Wij komen bijeen om geestelijke verantwoordelijkheid te nemen voor onze naties. Wij staan namens onze natie – om in eensgezindheid te zegenen. Samen zijn we als naties verbonden en stellen ons op voor eindtijdsdoeleinden.

Vanaf zonsopkomst, en tot aan de einden der aarde zal een gesynchroniseerde golf van aanbidding en zegen over de hele wereld gaan.

Het zal zich bewegen van land tot land, terwijl elk volk zijn offerande aanbiedt aan God (Maleachi 1:11) en het lichaam van Christus opstaat om Israël te zegenen.

Er zijn twee onderdelen in de oproep van Nations Bless Israel.

Het blazen op shofars bij zonsopkomst om 7:00 ’s morgens

Nodig mensen in steden verspreid over het land uit op shofars te blazen op hoge plaatsen, op stranden en waar de Heere hen toont om naar toe te gaan. Het geluid van shofars, gebed en het proclameren van de Schrift zal doorbraken en verandering in de hemelen teweegbrengen. Gods Woord zal niet ledig terugkeren.

Avondbijeenkomsten om 19.00 uur

Houd een Nationale Dag, die mensen verzamelt om eensgezind namens uw volk bijeen te komen in aanbidding, gebed en uitspreken van zegen. Zie hoe de Heer u zou kunnen verbinden met verschillende steden en regio’s van uw land. Als mensen eensgezind staan in hun regio, dan spreken wij gezamenlijk zegen uit voor onze naties.

Nations Bless Israel is:

Omvattend – wij willen ALLEN zegenen en dat ALLEN gezegend worden. Nodig leiders en mensen uit allerlei kerken, organisaties en verschillende culturen, leeftijden, geslachten uit deel te nemen om samen Israël te zegenen. Als wij ons gezag en eensgezindheid uitoefenen, is dit krachtig. Het is een geweldige gelegenheid om eenheid te bouwen in het gehele Lichaam, samen te staan.

Geestelijk – terwijl wij ons volledig bewust zijn van de politieke en maatschappelijke realiteiten en van het belang om pleitbezorgers te zijn op allerlei niveaus van de samenleving, is Nations Bless Israel (Naties zegenen Israël) een geestelijke opdracht. Het is geen politieke demonstratie. We weten dat als we eerlijk en oprecht optreden in onze geestelijke autoriteit, dat dit verandering en doorbraak teweeg zal brengen in de politieke en natuurlijke wereld. We hebben al tastbaar bewijs gezien dat dit aan het gebeuren is.

In liefde en eenheid – liefde en eenheid zijn een groot onderdeel van de oproep.

Er schuilt kracht in eensgezindheid – in het met één stem te spreken en gezamenlijk te staan eenheid van hart en doel. Jezus’ laatste gebed was, dat we één zouden zijn, net zoals Hij en de Vader één zijn. Waar eenheid is, daar heerst Gods zegen.

Wij zijn geroepen om elkaar lief te hebben. Liefde is de meest uitmuntende manier – onze evenementen zullen niet uitmuntend zijn als ze niet uit liefde geleid worden. Ons vermogen om ambassadeurs van Christus te zijn is afhankelijk van het werken uit een geest van liefde en nederigheid. We zullen Christus niet kunnen vertegenwoordigen als er geen liefde is – de Joodse gemeenschap en de bredere gemeenschap zullen door onze liefde weten, dat wij Christenen zijn.

Genezing – nodig leiders en leden van de Joodse gemeenschap uit. Hoewel het evenement wordt gerund door Christenen, is het de bedoeling Israël te zegenen en de Joodse gemeenschap moet zich vereerd, gewaardeerd en welkom voelen. We werken in nederigheid, wetende dat aan het Joodse volk door de eeuwen heen door Christenen veel pijn en schade is toegebracht. Wij reageren eenvoudig en oprecht in liefde en gehoorzaamheid aan God en aan Zijn woord. Het is geen multireligieus of een missionair evenement. Moge onze integriteit en oprechtheid van geloof en liefde, harten openen en genezen, en bruggen van hoop bouwen en versterken en een waar getuigenis van Christus zijn.

Het zoekt en spreekt zegen uit – Het verbond dat God met Abraham, Izak en Jakob maakte erkennen en Israël te zegenen, is niet om enige andere natie of volk te vervloeken. Gods bedoeling was dat door Israël alle naties van de wereld zouden worden gezegend, Genesis 12:3. Gods hart en voornemen is dat al Zijn kinderen gezegend zouden worden. Jesaja 19:23-25 spreekt van de zegeningen, die over Egypte, Assyrië en Israël zullen komen en van hun onderlinge samenwerking. We zoeken Gods doel, dat alle mensen zullen worden gezegend en hun door God gegeven roeping zal worden vervuld. Wij zijn onderdeel van de bediening van verzoening.

Gouvernementeel – hoewel dit een geestelijk evenement is, is het een belangrijke gelegenheid waar Christenen samenkomen voor een belangrijk doel. Nodig de Israëlische ambassadeur in uw land uit, leden van het parlement en lokale overheden. Erken plaatselijke leiders en nodig hen uit. Het is een nationaal en internationaal evenement. Nations Bless Israël evenementen zijn een getuigenis naar lokale en regeringsvertegenwoordigers van de kracht en breedte van diegenen, die Israël zegenen.

Wij zegenen Israël omdat:

Wij dankbaar zijn – wij hebben zo veel van de aartsvaders en aartsmoeders ontvangen, hun getuigenis van geloof, de Schrift, de Joodse apostelen die hun leven gaven om het goede nieuws aan de niet-Joden te brengen… Wij hebben grote zegen ontvangen en we zijn dankbaar.

Wij geënt zijn – wij zijn geen nieuwe boom, als Christenen zijn wij geënt op de olijfboom, we zijn geroepen en en kregen het voorrecht verbonden te zijn met de Hebreeuws/Joodse wortels. Wij erkennen en eren de verbinding. In nederigheid genezen we onze verbinding.

Wij het welzijn van Gods uitverkoren volk zoeken – zodat zij de volheid van hun erfdeel en roeping zullen kennen. Dat degenen die van de 12 stammen zijn, alles wat God vanaf het begin voor hen bestemd heeft, zullen mogen ontvangen.

Wij geroepen zijn – we reageren eenvoudig en oprecht op de oproep in de Schrift om te bidden voor de vrede, de shalom voor Jeruzalem en om wachters op de muur te zijn.

We overeenkomstig de Schrift handelen – wij realiseren ons dat God kijkt hoe de naties reageren op Israël, hoe ze zegenen en hoe ze vloeken of verachten, wij kiezen ervoor om te zegenen. Genesis 12:3. Wij erkennen het Abrahamitische verbond, de wortels en de zegening en de profetische aanmaningen in de Schrift.

Wij ons op één lijn stellen met Gods wil en doel voor Israël.

Er zijn implicaties voor de manier waarop de volken reageren op Israël en het erkennen. Wij besluiten schaapnaties te zijn.

Wij instaan voor het lot van onze naties – Wij beseffen dat wij één lijn moeten trekken en akkoord moeten gaan met Gods eindtijddoel voor Israël en hoe dat voor elke natie wordt uitgewerkt. Wij weten, dat God degenen zegent, die zegenen.

Wij geen Rechter zijn – God is de rechter van de volken, Hij stelt de grenzen vast en benoemt de leiders. Als we zegenen, kan God doen wat alleen Hij kan doen: Hij beschermt, Hij tilt op, Hij breekt af. God zal zijn doel uitwerken, Zijn wil zal worden gedaan, Zijn Koninkrijk zal komen.

Nu is de tijd!!

Wij stemmen ons gelijk af in onze landen.

Een golf van aanbidding en zegen zal komen van de einden der aarde, de wereld rond…

Het Lichaam van Christus verrijst om te zegenen – Naties zegenen Israël.

Bedankt voor het bidden en het bekijken hoe je kunt deelnemen!”

Kijk ook op www.nationsblessisrael.website

Contact: info@nationsblessisrael.com

Deel dit artikel

8 reacties

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-62584">
Alijah
Op 12 mei 2019 om 5:38 pm uur

Excuses voor het ongemak Jack van der Tang,nergens heb ik geschreven dat gelovigen Israel niet mogen zegenen en/of dienen,ik begrijp dat de zondag nog massaal ge-eerd wordt als Bijbelse rustdag en wij gelovigen uit de volkeren niet gedwongen worden om Jahweh’s ingestelde rustdag de Shabbat te vieren en gedenken

Shalom

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1 parent" id="comment-62540">
Alijah
Op 9 mei 2019 om 5:30 pm uur

Shalom Jack van der Tang mooi initiatief zonder meer,als Jane(ik.ken haar niet) dat op haar hart heeft gekregen,dan zal dat ergens goed voor zijn en zal Jahweh de God van Israel dit initiatief gebruiken om tot Zijn doel te Komen

Alleen,ik herken me niet in deze oproep en is ook niet overeenkomstig de Schriften is

Overeenkomstig de Schriften handelen,betekent dat alle zondagschristenen terugkeren naar de eerste beginselen van de eerste gemeente in Handelingen 2,de gemeente die gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten,waarvan Jeshua de uiterste Hoeksteen is,alle vormen van kerken,gemeenten en denominaties die niet gebouwd zijn op dit Fundament,zijn menselijke bouwwerken door menselijke leer,wat tot op de dag vandaag alleen maar verwarring brengt,dat mag toch gezegd en geschreven hoop ik

Jahweh’s oproep voor de gelovigen uit de volkeren is dat zij zich aansluiten bij onze Messiaans Joodse broers en zussen in Jeshua,zoals in de eerste gemeente in Handelingen omschreven staat,het evangelie is immers eerst voor de Jood en dan voor de Griek(en niet andersom)

  li class="comment byuser comment-author-jackvandertang bypostauthor even depth-2" id="comment-62558">
  Jack van der Tang
  Op 10 mei 2019 om 10:03 am uur

  Shalom, ik wil niet op de website gaan discussiëren over allerlei theologische onderwerpen. Allereerst zou het wel zo netjes zijn om je naam te noemen. Want ik weet niet met wie ik hier te maken heb. Maar ik wil wel kwijt dat Blessing Israël komende zondag 12 mei NIETS te maken heeft met de discussie zondag, sabbat. Dat het niet overeenkomstig de schriften is, klopt ook niet want we zijn geroepen om Israël te zegenen. Het meest bekende vers is Genesis 12 vers 3. In dat Bijbelvers staat niet dat bepaalde groepen uitgezonderd zijn. Zegen, Jack van der Tang

li class="comment odd alt thread-even depth-1" id="comment-62500">
Alijah
Op 5 mei 2019 om 5:51 pm uur

Jeshua bidt in Johannes 17,het Hogepriesterlijk gebed; Opdat zij allen een zijn,zoals Wij- Ik en de Vader – ook een zijn,Jeshua hield er geen andere leer op na dan wat Zijn Vader in de hemel Hem leerde,ook uit de Torah de profeten,de apostel Sha’ul/Paulus als gemeentestichter waarschuwde in zijn brieven ook om de profeten niet te verwachten,de Geest/Jahweh’s Geest niet
te doven,hoeveel afvalligheid er al is,is schrikbarend,de wereld(heidenen)ziet het,al die verdeeldheid binnen kerken/messianse gemeenten en er komt alleen nog maar meer verwarring,het staat geschreven en is allemaal voorzegd

Shalom

li class="comment even thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-62499">
Alijah
Op 5 mei 2019 om 5:18 pm uur

Vervolg; waarvan Jeshua de Messias spreekt in Matheus 5 : 13 t/m 16,vervolgens spreekt Jeshua over de vergulde wet en de profeten,deze hebben niet afgedaan.Ook kunnen we lezen van het hartstochtelijk genes van J4shua in Johannes 17,het Hogepriestelijk gebed,update de gemeente(n) een zijn

Nu zie ik helaas nog veel verdeeldheid,zoveel verschilende kerken,denominaties,gemeenten,die voor een deel nog geworteld zijn in de RK/Rome,deze wortels en leer zijn gestoeld op de kerkvaders,te beginnen bij Keizer Constantijn,die de wetten en tijden van Jahweh/de Eeuwige/HaShem veranderd heeft en vele miljoenen,christenen deze leer van de kerkvaders uit de reformatie nog steeds volgen,denk San de zondag,pasen,kerst,40 dagentijd,hemelvaart enz,dot zijn niet Jahweh’s tijden en wetten/geboden en inzettingen,deze leer heeft al zoveel verdeeldheid en verwarring gebracht,dat men vandaag de dag naarstig naar eenheid zoekt en een soort van eenheid in verdeeldheid willen cre-eeren,de wereld(heidenen)begrijpt dit niet,het Joodse volk ook niet,Joden herkennen zich niet in de zondagsleer,ik herken mezelf daar ook niet in,zelfs binnen de messiaanse beweging is verdeeldheid en twist

Er is slecht een Rabbi/Rabboeni/een Herder en dat is Jeshua de Messias

Shalom

li class="comment odd alt thread-even depth-1" id="comment-62498">
Alijah
Op 5 mei 2019 om 4:56 pm uur

Shalom,het is beter dat de kerken/gemeenten wereldwijd en ook in ons land,zich gezamelijk- en ook in de binnenkamer – gaan verootmoedigen voor Jahweh’s aangezicht en weer terugkeren naar de eerste beginselen van de eerste gemeente in Handelingen 2,gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten,waarvan Jeshua de Messias de uiterste Hoeksteen is en drager van Zijn gemeente(n) dan zijn we,wereldwijd en ook in ons land die stad op de berg,waarvan Jeshua spreekt in Mattheus

li class="comment even thread-odd thread-alt depth-1 parent" id="comment-62482">
Roelof Weima
Op 3 mei 2019 om 11:17 am uur

Shalom “Pillar of fire”,
Het is te kortdag om in Assen iets te organiseren. Mijn vraag is daarom of dit elk jaar gebeurd en zoja op welke dag? weer op 12 mei en waarom op 12 mei ?

Shabbat shalom
Roelof Weima

  li class="comment byuser comment-author-jackvandertang bypostauthor odd alt depth-2" id="comment-62506">
  Jack van der Tang
  Op 6 mei 2019 om 8:15 am uur

  Shalom Roelof, Wij sluiten ons aan bij het initiatief wat komt uit Nieuw Zeeland. Daar is lang gebeden en gezocht naar de datum. Wij vertrouwen hen en ik ken Jane persoonlijk en weet dat ze heel serieus is in het zoeken in gebed naar deze zaken en hoe God het wilt. Wat het organiseren betreft, wij doen het in Den Haag, mensen kunnen zich aansluiten, hiernaar toe komen en/of zelf in hun woonplaats een avond organiseren. Eventueel zich voegen bij de Livestreaming die vanuit Den Haag wordt gedaan. afgelopen jaar waren we overweldigd hoeveel mensen zelf het initiatief namen. Wachten op anderen betekent vaak dat er niks gebeurd. Iemand moet opstaan. Misschien een uitdaging voor jou….. Veel wijsheid. En fijn dat je zo betrokken bent.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel