Op vrijdagavond 19 april 2019 begint dit jaar weer Pesach, het Feest van de Uittocht en de Ongezuurde broden. Dit feest wordt begonnen met de Sedermaaltijd.

Pesach is één van de door God Zelf ingestelde, en dus Bijbelse Feesten. Het wees én wijst vooruit naar de geestelijke uittocht die God voor ons mogelijk maakte door hét Pesachlam, Yeshua (Jezus). Het feest van Pesach is het tweede van de door Gods ingestelde feesten en valt in de lente van het jaar. Pesach wordt gevierd ter nagedachtenis aan de uittocht van de Hebreeën uit de gevangenschap in Egypte. Het wordt ook gevierd ter nagedachtenis aan de kruisiging van Yeshua als het Pesach-lam en het vergieten van Zijn bloed voor de vergeving van zonden. Hierdoor bracht Hij dit Feest tot z’n ultieme bestemming.

Zie ook dit artikel voor meer uitleg.

Wilt u hieraan meedoen dan kunt u zich opgeven via: info@gemeenteshamar.nl. De avond begint om 18.30 en de kosten hiervoor zijn€ 17,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar € 7,50.

Dit bedrag graag overmaken aan:

Pillar of Fire, NL 89 INGB 0009311097 met vermelding van: Sedermaaltijd. Op dat moment zullen wij u definitief als deelnemer registreren.

Allen van harte welkom! Houdt uw agenda vrij!

Kerketuinenweg 10-c, Den Haag.

Artikel trefwoorden: /