Activiteiten


Bijeenkomst in Ridderzaal, 25 juni 2019 – “Laat vanuit hier nu het zegenen van Israel beginnen”

Op uitnodiging van staatssecretaris Paul Blokhuis vond in Den Haag op dinsdagmorgen 25 juni 2019 een bijeenkomst plaats in de Ridderzaal, over de zorgen rond het opnieuw opkomend anti-semitisme, in Nederland en in Europa. De bijeenkomst werd georganiseerd door stichting International Conference for Truth, Justice and Peace (ICTIP). Politici, vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap en diverse leiders uit de christelijke wereld spraken de circa 400 genodigden in de Ridderzaal toe.

Beide evenementen stonden weliswaar los van elkaar, maar velen onder de aanwezigen waren ook deelnemers van het Jerusalem Prayer Breakfast, dat ook op dinsdag 25 en woensdag 26 juni jl. elders plaatsvond in Den Haag (in het Kurhaus). (zie apart artikel)

“Geef terug!”
ICTIP-oprichter Jack van der Tang sprak o.a. vanuit Jesaja 42 vers 22: “Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen, zij werden ten roof en er was geen redder; niemand die zeide: Geef terug. Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?”

Opvallend was op de dag erna, woensdag in het nieuws, het bericht dat de NS besloot tot het betalen van vele tientallen miljoenen aan de nog levende Sjoa-overlevenden en/of hun nabestaanden, als “teruggave” vanwege de rol van de spoorwegen in het vervoer van Joodse Nederlanders naar de nazi-kampen.

Een bijeenkomst in de Ridderzaal vindt altijd plaats namens de regering, meer nog, namens Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk. Deze locatie vormt het hart van de Nederlandse democratie. Daarom was het zo bijzonder, en ook nodig, dat hier, bijna 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, woorden van schuldbelijdenis en verzoening werden gesproken, vanwege de rol die ook Nederland heeft gespeeld in het lot dat de Joodse gemeenschap trof. Er waren weliswaar vele Nederlanders die hun Joodse landgenoten hielpen, maar dat neemt niet weg dat van de ca. 140.000 Joodse Nederlanders er bijna 102.000 zijn weggevoerd en omgekomen, relatief het hoogste aantal in Europa.

Onder de sprekers en gasten waren uiteraard ook leden van de Joodse gemeenschap. Met name spraken Israelisch ambassadeur Aviv Shir-On, rabbijn Shmuel Katzman van de Nederlands Israelitische Gemeente in Den Haag, opperrabbijn Binyomin Jacobs en rabbijn Jitschak Vorst, evenals Tweede Kamerleden Paul Blokhuis, Eppo Bruins en Gertjan Segers (allen CU), Kees van der Staaij (SGP), dominee Willem Glashouwer (Christians for Israel Int.), en ongepland sprak ook kort Harald Eckart (Global Prayer Call). Als Duitser en van origine Lutheraan sprak hij vanuit zijn hart enkele woorden van berouw en schuldbelijdenis.

Boven v.l.n.r.: Eppo Bruins (CU), Gert-Jan Segers (CU), Kees van der Staaij (SGP) en Israelisch ambassadeur ZE Aviv Shir-On. Beneden: ds. Willem Glashouwer (l) en Harald Eckert

Enkele bijzondere buitenlandse Joodse gasten waren rabbijnen Moshe Peleg en Yehuda Glick uit Jeruzalem (laatstgenoemde is ook voormalig Knessetlid, het Israelische parlement).

De Ridderzaal is het oudste nog in gebruik zijnde regeringsgebouw ter wereld (uit de 13e eeuw). In 1940, nadat het nazi-regime Nederland had bezet, hield nazi-rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart hier zijn “inauguratietoespraak”. Daarin zei hij o.a.: “Het gebied van Europa concentreert zich op een nieuwe ordening, waarin alle geestelijke afsluitingen zullen worden neergehaald.” Hiermee begon de Jodenvervolging.

Paul Blokhuis (CU), staatssecretaris en deze dag gastheer, sprak namens de regering over de continue aandacht die uit moet gaan naar de bestrijding van anti-semitisme. Andere sprekers verhaalden over de verschrikkingen in WO II, benadrukten het belang van goed onderwijs, en het grote belang van de Joodse aanwezigheid in ons land vandaag. Ook werd de kerk opgeroepen om, naar het Bijbelse gebod, naast het Joodse volk te staan.

Opperrabbijn Jacobs (l) blaast de sjofar. Naast hem rabbijn Jitschak Vorst

Na zijn toespraak blies rabbijn Jacobs op de shofar, als teken van “wees alert, wees wakker!”. In zijn toespraak had hij uiteengezet hoe anti-semitisme diep in de vezels van de samenleving zit en niet onderschat moet worden.

Dat deze bijeenkomst nu mogelijk was, was in de visie van Jack van der Tang (oprichter en directeur van stichting Int. Conference for Truth Justice & Peace, en van Pillar of Fire) en velen met hem, mede het resultaat van veel gebed.

Deze bijeenkomst was voor Jack van der Tang ook de vervulling van een 22 jaar oude visie. In 1998 sprak God al tot hem over de Ridderzaal. Destijds, en nog vele jaren daarna, begreep hij de reden daar niet van.
De laatste jaren echter werd hem steeds duidelijker waarom er hier schuldbelijdenis en verzoening moest plaatsvinden, juist in de locatie waar in 1940 de Jodenvervolging in Nederland begon.

“Open de deur voor de Koning”
Bijzonder was deze dag dat al snel na het begin van de bijeenkomst, niet alleen de ramen, maar ook de hoofddeur van de Ridderzaal werd opengezet. Het personeel besloot hiertoe wegens de uitzonderlijke hitte, die dag. Door deze hoofddeur (met de trappen) mag normaal gesproken alleen het staatshoofd naar binnen (denk aan de Troonrede op Prinsjesdag.) De gasten van de bijeenkomst waren regulier door een kleine zij-ingang naar binnen gekomen. Nu begon door de open deur de wind te waaien in de Ridderzaal. Tweede Kamerlid Eppo Bruins (CU) verklaarde hier later over: “Dit kon maar één ding betekenen: de Koning der Koningen is naar binnen gekomen!” (zie ook links naar artikelen, onderaan)

Rabbijn Shmuel Katzman (Ned. Israelitische Gemeente). Achter hem is de open deur te zien.

Israëlisch ambassadeur Aviv Shir-On moest na zijn toespraak de bijeenkomst al snel weer verlaten omdat hij ook op audiëntie was genodigd door Koning Willem-Alexander. Dit vanwege zijn naderende afscheid als ambassadeur (wegens pensioen). Zo gebeurde het dat Israels’ vertegenwoordiger, in limousine, begeleid door acht agenten op motoren, en met fier wapperende Israelische vlag op de motorkap, eervol vanuit de Ridderzaal werd afgehaald, in plaats van vanaf zijn residentie of de ambassade. Op deze manier is dat nog nooit eerder gebeurd.

(afb. uit filmpje, gemaakt door beveiligingsdienst)

Tot slot de woorden van Gert-Jan Segers (CU), één van de sprekers in de Ridderzaal: “Dit was de plaats waar de vervolging van de Joden in Nederland begon. Laat het nu de plaats zijn waarvandaan de zegen voor Israël mag beginnen.”

PoF – juli 2019

NB. In hun Nieuwsbrief van 6 juli jl. kwam Gert-Jan Segers (CU) o.a. even terug op deze bijeenkomst, we citeren hem:

Een ander verhaal
Vlakbij het Tweede Kamergebouw staat de Ridderzaal. Over enkele maanden klinkt daar de troonrede, maar het is nog maar twee weken geleden dat daar in die prachtige zaal woorden klonken die me diep raakten.
Op deze symbolische plek sprak Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris namens het nazi-bewind de proclamatie uit waarmee het bewind gevestigd werd dat uiteindelijk aan vele Joodse Nederlanders het leven zou kosten. Op uitnodiging van onze Staatssecretaris Paul Blokhuis werd op die plek kort geleden een conferentie over antisemitisme gehouden. Mensen uit de Joodse gemeenschap kwamen daar samen met betrokkenen uit de hele wereld om elkaar te zegenen, voorbede te doen en samen hun stem te laten horen tegen het voortwoekerend antisemitisme.

Een Duitse predikant nam het woord. Hij vertelde hoe zijn land, hoe hijzelf zich verantwoordelijk wist voor de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vroeg om vergeving voor de inktzwarte bladzijde van de geschiedenis van zijn land. Zo kwamen we samen op die symbolische plek met een ander verhaal. Het liet zien dat het kwaad niet overwint, maar uiteindelijk het licht. God heeft het laatste woord. Zijn hand laat niet los!
Het ontroerde me.
Dat besef is ook ten diepste hoe ik terugkijk op dit jaar. In al die mooie en lastige momenten mogen we weten en zien dat Zijn hand nooit los laat. God is erbij!

We wijzen u ook nog graag op een aantal andere verschenen artikelen, met name door/namens Eppo Bruins (CU), Kees van der Staaij (SGP), en CvI:
christenuniekamerlid-eppo-bruins-bezocht-de-jerusalem-prayer-breakfast-open-de-deur-voor-de-koning

kees-van-der-staaij-israels-god-is-een-god-van-wonderen-ook-vandaag

http://christenenvoorisrael.nl/2019/06/teruggeven-aan-jeruzalem/

https://www.rd.nl/artikel/896225-strijd-tegen-antisemistisme-niet-alleen-opdracht-van-joden

Ook werd Jack van der Tang geinterviewd door Groot Nieuws Radio. Dit is hier terug te luisteren:
http://www.grootnieuwsradio.nl/israel/in-de-ridderzaal-klonk-het-startsein-voor-de-jodenvervolging/

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-62929">
kees slings
Op 10 juli 2019 om 10:30 pm uur

hoe lopen de lijnen wonderlijk.
bert blokhuis, de vader van o.a. de staatssecretaris was uit de ned.geref. kerken een uitzondering vanwege zijn visie op de toekomst van Israel en hij was een verre eenzame voorloper door deel te nemen aan CVI, christenen voor Israel.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel