Op woensdag 11 december 2019 vindt in Brussel de jaarlijkse conferentie plaats van de European Christian Political Movement, de ECPM. Deze keer organiseren zij een conferentie over het versterken van de handelsrelaties tussen Israel en de Europese Unie (EU.) Nu met speciale nadruk op het promoten van de handel, en op het Associatieverdrag met de EU. – Klik op de titel om meer te lezen –

Leo van Doesburg, Europees vertegenwoordiger van de ECPM, nodigt belangstellenden uit om de bijeenkomst bij te wonen!
De aandacht zal deze dag uitgaan naar de handelsrelaties met de EU. Zeer actueel nu op 12 november jl. in Den Haag is besloten, dat producten uit de betwiste gebieden Judea en Samaria, niet langer het etiket “Made in Israel” mogen dragen, maar een etiket moeten krijgen met “Made in Israeli settlements”. En daarmee dus gebrandmerkt als “illegaal”.

Gastheer tijdens deze conferentie is ECPM-voorzitter Bratislav Škripek. Sprekers zullen o.a. zijn Europees parlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP), ECPM-voorzitter Bratislav Škripek, Israëls ambassadeur voor de EU en NAVO, ZE Aharon Leshno-Yaar, en Josh Reinstein, directeur van de Knesset Christian Allies Caucus. Ook zijn nog twee Knessetleden uitgenodigd. – Inmiddels bevestigd is de komst van Knessetlid Orit Farkash-Hacohen.

De voertaal deze dag is Engels.
Er worden twee sessies gehouden.
1e: van 14.30 uur – 16.30 uur. Thema:
“Trade Promotion between Israel and EU: Opportunities and Challenges”
2e: van 17.00 – 18.00 uur. Thema:
“Formalizing the collaboration between EU and Israel: The Status quo and the future of the EU-Israel Association Agreement”

Van 18.00 uur tot 20.00 uur is er door Pillar of Fire in samenwerking met de ECPM een diner georganiseerd (deels door de ECPM gesponsord), in een hotel in de buurt. Hierbij zullen naar verwachting ook aanwezig zijn Josh Reinstein, prof. dr. Eugene Kontorvich, een grote naam in de wereld van het internationaal recht (laatstgenoemde was een van de ondertekenaars van het in juni dit jaar uitgebrachte “The Hague Statement of Jurists On The Israel-Palestine Conflict”), en de Knessetleden.

Tijdens de busreis zal Steve Burke zijn getuigenis delen over een bijzonder visioen dat de Heer hem gaf, over komende wereldwijde gebeurtenissen.

Jack van der Tang heeft de leiding deze dag. Het is een bijzondere kans om eens van binnenuit mee te maken hoe het er aan toe gaat in Brussel. Maar onze aanwezigheid is ook bedoeld om de Knessetleden te bemoedigen.

We verwachten tussen 22.00 en 22.30 uur weer terug te zijn in Den Haag.
De kosten voor deelname aan deze dag zijn in totaal € 35,- per persoon (€ 10,- voor het vervoer en € 25,- voor het diner). Dit wordt gedeeltelijk gesponsord door de ECPM.

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. VOL is VOL!
Meldt u svp aan UITERLIJK WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019. Dit ivm noodzakelijke registratie bij het ECPM. De registratielink ontvangt u NA bevestiging van uw deelname, en die registratie moet dan uiterlijk 22 november plaatsvinden.

Opgave graag via info@pillaroffire.nl, UITERLIJK 20 november!
Na bevestiging van uw deelname kunt u het bedrag overmaken op het rekeningnr. van Pillar of Fire: NL 89 INGB 0009311097 onder vermelding van: Brussel.

Opstapplaats in Den Haag: Kerketuinenweg 10-C. Vertrek om 10.30 uur. Aankomst in Brussel ongeveer 13.30 uur.