Activiteiten


Israël, jongeren en beeldvorming

Het conflict tussen Israël, de Palestijnen en organisaties als de Hamas doen mensen de wenkbrauwen fronzen. Verder blijkt dat een groot aantal Nederlanders niet of nauwelijks op de hoogte is van het conflict tussen eerdergenoemde partijen. Recent onderzoek, uitgevoerd door I&O-research, in opdracht van PAX, een Nederlandse vredesorganisatie, laat zien dat veel mensen vinden dat zowel Hamas als Israël verantwoordelijk zijn voor hun onderling en voortslepend conflict.

Door Philip van den Berg

Stemgedrag

Ook maakt het resultaat duidelijk dat een deel van de stemgerechtigden, zij die tijdens de landelijke verkiezingen van 2021 op partijen hebben gestemd aan de rechterzijde van het politiek spectrum, vinden dat Israël weinig tot niets te verwijten valt. Een belangrijke aanvullende nuancering is dat, bij een deel van de rechtse kiezers, bijbelse overwegingen hierin een doorslaggevende rol spelen. Deze groep mensen vindt dat vele Palestijnse organisaties, waaronder Hamas, het bestaansrecht van het land Israël ontkennen. Hierop voortbordurend proberen Palestijnse organisaties, zoals Hamas, al decennialang de staat Israël te ondermijnen, bijvoorbeeld door intimidatie, het plegen van geweld en bomaanslagen. Niet alleen in Israël, maar ook onder hun eigen bevolking.

Wat betreft de andere zijde van het politiek spectrum, de links-progressieve hoek, ligt het voor de hand dat zij juist Israël verantwoordelijk houdt voor het conflict en de blijvende impasse tussen beide partijen. Iets wat het onderzoek, in opdracht van PAX, ook bevestigd en onderstreept.

Jongeren

Wat het meest opvalt bij de resultaten van dit landelijk onderzoek, in relatie tot Israël en de Palestijnse kwestie, is hoe de jongeren naar dit conflict kijken. Zij vinden, zoals het onderzoek aangeeft, dat Israël juist verantwoordelijk is voor de onderlinge tweestrijd, inclusief alle ellende en problemen die het teweeg heeft gebracht. Een gelijksoortige visie leeft ook sterk onder de ingezetenen met een buitenlandse achtergrond, zoals in het onderzoek naar voren komt. Een keuze die te verklaren is op basis van hun religieuze achtergrond, de islam, want velen uit deze groep zijn moslim.

Koloniaal?

Het onderzoeksproject maakt eveneens inzichtelijk dat deze beide groepen, de jongeren als de migranten, de staat Israël bestempelen als een koloniale macht. Een koloniale overheerser, zoals Europa in vroegere tijden, die de Palestijnse bevolking onderdrukt en uitbuit. Vanuit die optiek kan, tot een bepaalde hoogte, een meerderheid van de respondenten, zich vinden in desbetreffende gedachtegang.

Want uit de reacties blijkt dat mensen vinden dat Israël de Palestijnen provoceert door het bouwen en uitbreiden van Joodse nederzettingen. Tevens vindt een deel van de Nederlandse bevolking dat het kabinet zich actiever dient uit te spreken ten aanzien van het schenden van de mensenrechten, zowel richting de Palestijnen als de staat Israël.

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel