Activiteiten


Groeiende armoede met grote gevolgen voor de Israëlische bevolking

Afgelopen maandag presenteerde de non-profit organisatie Latet haar jaarlijkse armoede-rapport en de impact hiervan voor een aanzienlijk deel van de bevolking in Israel. Zij overhandigde het rapport aan president Herzog en maakte klip en klaar duidelijk dat bijna 3 miljoen mensen onder de armoedegrens leeft. In procenten uitgedrukt betekent dit bijna 30% van de bevolking. Wanneer deze ontwikkeling zich op deze wijze doorzet betekent dit dat volgend jaar bijna 1/3 deel van de bevolking eenvoudigweg niet rond kan komen. Een trieste en pijnlijke gang van zaken. Latet roept daarom ook de politici in hun land op om zich in te zetten voor een goed en krachtig armoedebeleid en richting de toekomstige premier Netanyahu om oog te hebben voor dit groot en groeiend sociaal-maatschappelijke probleem in het land en voor degenen die hieronder lijden.

 

TWEE WERELDEN

Latet maakt ook duidelijk dat achter de koude en kille cijfers van het rapport een enorme tragedie schuilgaat. Een hele grote groep mensen, jong en oud, verspreidt over het gehele land, hebben veel moeite om rond te komen en hun hoofd boven water te houden. Opvallend en tegelijkertijd triest wanneer zoiets zich afspeelt in een hightech land als Israël. Maar ook verbazingwekkend is dat, wanneer je rondkijkt in steden als Tel Aviv en andere plaatsen, je met grote regelmaat Ferrari’s, Lamborghini’s en Maserati’s voorbij ziet rijden.

 

 

JONG EN OUD

De cijfers maken tevens inzichtelijk welke keuzes deze groep mensen dagelijks moet maken. Een deel van hen kan bijvoorbeeld de energierekening niet (meer) betalen en zijn afgesneden van het gas. Sommigen kunnen eenvoudigweg niet voldoende boodschappen halen voor hun levensonderhoud. Ook zijn veel kinderen de pineut omdat hun ouders onvoldoende inkomen generen, ondanks het feit dat beide ouders werken. Nog lastiger is het voor de eenoudergezinnen om de touwtjes aan elkaar te knoppen. Hetzelfde geldt voor de generatie ouderen. Veel oude van dagen kunnen niet rondkomen van hetgeen ze ontvangen. Zelfs niet ondanks de bijdragen vanuit de (lokale) overheidsinstanties.

 

PERCENTAGES

Onderstaande getallen, percentages en omschrijvingen maken enigszins inzichtelijk wat de impact is van armoede in het dagelijks leven, want bijna 80% van degenen die hulp ontvangen geven aan dat ze te weinig geld hebben om dagelijks boodschappen te doen. Hierdoor slaan ze 1 of meerdere maaltijden over. Ook de helft van de behoeftigen heeft te horen gekregen dat zij geen gas meer geleverd krijgen, terwijl bijna 65% van de mensen in armoede gewoon een baan heeft. Het is dan ook niet vreemd dat deze ouders geen geld hebben voor de spullen die zij voor hun kinderen op school moeten aanschaffen. Een ander pijnlijk en veelzeggend gegeven is dat velen van hen, bijna driekwart (75%) zich ontzegt van essentiële medische zorg en medicatie vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Zij kunnen zich dat eenvoudigweg niet permitteren.

LATET

Het werk dat een Latet verricht is van belang om een vinger aan de pols te houden voor het sociaaleconomisch welzijn van de burgers. Al bijna een decennialang geeft Latet jaarlijks een gedegen rapport uit over een verscheidenheid van sociaal-maatschappelijke thema’s, waaronder armoede onder de Holocaust-slachtoffers, schoolgaande kinderen, landelijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en gevaren. Al jaren houden zij acties, in samenwerking met andere welzijnsorganisaties, zowel binnen de particuliere sector als met lokale overheidsinstanties. Deze vorm van samenwerking laat zien dat veel mensen zich willen inzetten voor hun medemens, juist op lokaal niveau binnen de maatschappij.

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel