Activiteiten


Zie de Joden uit Ethiopië als trotse en trouwe helden! (2)

In het eerste deel van het artikel gaf Shmuel Yilma aan hoe de Israëlische bevolking aankijkt tegen hun geloofsgenoten uit Ethiopië. Hij ergert zich hieraan omdat hij, en met hem vele andere Ethiopische Joden, afgeschilderd wordt als een eenvoudig en een hulpbehoevend persoon. Dit beeld gaat in tegen de realiteit en het doorzettingsvermogen van de Ethiopische Joden in hun verlangen, doorzettingsvermogen, offers en ontberingen in het verlangen om terug te keren naar het beloofde land van God. De Beta Israel-gemeenschap heeft doorzettingsvermogen, wilskracht en is volhardend. Deze boodschap klinkt ook door op het Yerusalem Forum, een initiatief van hemzelf om de Israëlische samenleving kennis te laten maken met de waarheid omtrent hun Ethiopische geloofsgenoten en hun zionistische hartgesteldheid.   

Door Philip van den Berg

 

De Beta Israel-gemeenschappen leefden verspreid over Ethiopië. Iedereen verwachte dat zij met open armen zouden worden ontvangen. Echter, de praktijk liet een heel ander beeld zien. Vele jaren werd hen het maken van de aliyah naar het beloofde land van God ontzegd. De reden was dat zij als gemeenschap niet voldeden aan de criteria en regels met betrekking tot hun Joodse identiteit. Toch kwam hier uiteindelijk verandering in door de moedige houding van de opperrabbijn van Israel, Ovadia Yosef. In een decreet erkende hij de Beta Israel-gemeenschap in Ethiopië behorend tot het Joodse volk. Dit tegen de zin van vele andere rabbijnse instellingen en organisatie.

Een zionistisch hart

Wat betreft de Joodse gemeenschap uit Ethiopie is er volgens Shmuel Yilma nog een diepere laag dat van belang is om zijn geloofsgenoten beter te begrijpen. Al eeuwen lang heerste onder de Beta Israel-gemeenschap het verlangen om terug te keren naar het beloofde land van God. Zij ondernamen verschillende initiatieven en stappen om dit verlangen vorm en inhoud te geven. Enkele jaren na de oprichting van de staat Israel, namen verschillende Ethiopische Joden het initiatief om het land Israel binnen te komen.

 

In de frontlinie

Ook op verschillende conferentie en congressen is al verschillende keren de jaren van moeite, strijd en volharding aangekaart en besproken van de Beta Israel-gemeenschappen voorafgaand aan de jaren voor de luchtbrug naar het beloofde land van God. Het beeld dat leeft onder de Israëlieten dat de Ethiopische Joden werkeloos zaten te wachten totdat zij een keer geholpen en gered zouden worden, is pertinent onjuist. Het geeft ook een volkomen vertekend beeld van wie zij zijn. Deze gemeenschap heeft in het verleden met grote regelmaat briljante strijders en krijgers opgeleverd die vochten voor hun rechtmatige erkenning, op zoek gingen naar mogelijke bondgenoten en daarbij zelf ook hun levens riskeerden in deze moeizame strijd. Een strijd die zich voornamelijk afspeelde achter de (politiek-maatschappelijke) schermen.

 

De luchtbruggen

Hetgeen ze onder meer bereikten waren de bekende luchtbruggen vanuit Ethiopië naar Israel. De meest bekende luchtbrug is ‘Operatie Salomo’. Deze vond plaats in de nacht van 24 op 25 mei, klokslag 0.00uur. Het was tevens een record door in 1keer meer dan 1.000 Joden in het geheim over te brengen vanuit Ethiopië naar het beloofde land van God. Zo zijn er meer hoogtepunten in de activiteiten van de (geestelijke) leiders binnen de Beta Israel-gemeenschap, waaronder de contacten met onder meer de overleden oud-presidenten George H.W. Bush (VS) en Michaël Gorbatsjov (USSR).

Erkenning

Al deze mensen, twintig in aantal, ontvangen de erkenning en bevestiging, zowel vanuit de Beta Israel-gemeenschap als de staat Israel. Zij krijgen de titel ‘ zionistische helden van de Beta Israel-gemeenschap’. Dit vanwege hun tomeloze en volhardende inzet voor de aliyah van hun geloofsgemeenschap. Hierover zegt Yilma: ‘Het is mijn droom dat de levensverhalen van deze Ethiopische Joden bekend gaan leven, zowel onder de Israëlieten als binnen de Israëlische samenleving.’

 

Yerusalem Forum

Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats tijdens een congres, georganiseerd door het Yerusalem Forum, een coalitie van sociale organisaties die werkt aan de integratie van het erfgoed van het Ethiopische jodendom in het Israëlische verhaal. Het doel van het Yerusalem Forum is om het publiek te informeren over de unieke cultuur en geschiedenis van Beta Israel, het imago van de gemeenschap te veranderen, gelijke kansen te bevorderen en discriminatie en racisme te bestrijden. Minstens zo belangrijk is, volgens Shmuel Yilma, dat het werk van deze Ethiopische Joden onderdeel uitmaakt van het officiële curriculum met betrekking tot het landelijk onderwijs.

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel