Activiteiten


Overlevende Holocaust moet zich volgens de rechtbank onder dwang laten vaccineren

Onlangs was in een Duitse rechtbank in de stad Stuttgart, geleden in de deelstaat Baden-Wurttemberg, sprake van een gerechtelijke dwaling. De rechtbank wilde Inna Zhvanetskaya dwingen zich te laten vaccineren tegen Covid-19 en haar vervolgens laten opnemen in een psychiatrische inrichting. De 85-jarige Joodse componiste was hoogst verbaasd. Hetzelfde gold voor de aanwezige journalisten en enkele leiders van de Joodse gemeenschap in Duitsland.

Dwang

Ondanks dat velen in Duitsland geschokt over de gang van zaken heeft de regionale rechtbank de uitspraak van de lagere rechtbank maar ten dele vernietigd. Hoewel een gedwongen opname in een inrichting komt te vervallen, geldt nog steeds, volgens de advocaat van de 85-jarige Joodse componiste, de heer Holger Fischer, dat zijn client zich moet laten vaccineren tegen COVID-19. Mevrouw wordt tegen haar wil naar een arts gestuurd. Desbetreffende arts zal haar vervolgens twee keer een vaccin toedienen.

Gezond en wel

Een reportage van een Duitstalige website, Report24, deed als eerste verslag over de situatie met betrekking tot Inna Zhvanetskaya, een in 1937 geboren Oekraïense. Een exclusieve video laat volgens deze website zien dat mevrouw Zhvanetskaya gezond van geest is en zichzelf en anderen niet in gevaar brengt. Gezien haar ervaringen in het verleden is zij gewoon bang dat een vaccinatie haar dood wordt.

Reacties

De reacties op de gehele gang van zaken roept bij veel mensen vraagtekens op. Ook richting de voorzitter van de Joodse gemeenschap in de stad Stuttgart, Barbara Traub. Zij greep niet in en ondernam geen enkele actie ten behoeve van de 85-jarige Joodse componiste. Het verwijt van een groot gebrek aan inlevingsvermogen, fijngevoeligheid en actiebereidheid is ook van toepassing op andere politiek gevoelige kwesties, waaronder de pro-Iraanse regime partnerschap tussen een stad in Iran, Isfahan en de stad Freiburg.

 

Ontslag?

Het groeiend ongenoegen over de houding en het functioneren van mevrouw Traub, als hoofd van de Joodse gemeenschap in Stuttgart, houdt de vraag in stand in hoeverre zij zal aftreden als voorzitter van de Joodse gemeenschap. Hetzelfde geldt ook voor de hoge ambtenaar, Michael Blume. Hij was aangesteld door de overheid om zorg te dragen voor de kwaliteit en bescherming van de Joden in de stad Stuttgart en zich in te zetten tegen iedere vorm van antisemitisme. Iedereen verwijt hem dat hij zich niet heeft ingezet voor de Joodse componiste Inna. Vele Israëli’s en ook het Wiesenthal Center dringen erop aan dat hij zijn functie neerlegt en aftreedt. Ook omdat de regionale rechtbank hem aansprak op zijn antisemitische houding en gedrag.

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel