Activiteiten


Bijzondere en oude Israëlische landkaarten

Onlangs ontving de universiteit van Haifa enkele zeer oude christelijke kaarten van Israël. Deze ontving de universiteit op uitdrukkelijke wens van wijlen dr. Richard Umansky. Deze persoon was een zeer veelzijdig en getalenteerd persoon, die behalve werkte als kinderarts, ook was hij actief als amateurhistoricus, reisde hij veel en wandelde Umansky graag in de buitenlucht.
 
De bijzondere kaartencollectie bestaat uit dertig kaarten en atlassen met bijbelse afbeeldingen en christelijke verhalen ten tijde van de Renaissance en de Reformatie (1500-1600). Het waardevolle geschenk behoorde toe aan wijlen dr. Richard Umansky. Deze veelzijdige persoon zag het levenslicht op 27 februari 1929 in de Bronx, New York. Hij was de oudste van het gezin en hun ouders waren werkzaam als docent en huisarts en waren Joodse immigranten afkomstig uit Oekraïne. Richard kon makkelijk leren en werd uiteindelijk kinderarts en was als persoon zachtaardig, bekwaam en zorgzaam. In de zomer van 2020 overleed hij op hoge leeftijd. 

Universiteit Haifa

De universiteit van Haifa reageerde met groot enthousiasme. Dit blijkt ook uit de reactie van de historicus dr. Zur Shalev, hoofd van de afdeling Algemene Geschiedenis en directeur van het Centrum voor Mediterrane Geschiedenis. De historicus was laaiend enthousiast toen hij hoorde over de bijzondere schenking. Zelf heeft hij tijdens zijn studie onderzoek gedaan naar verschillende van deze bijzondere atlassen. Hierover zegt Shalev: ‘Het is twintig jaar geleden dat ik een essay schreef over twee van deze kaarten. En nu zijn ze er echt! Zoiets is heel bijzonder en uniek!

Historische betekenis en waarde

Verder merkt de historicus op dat deze waardevolle historische kaarten onmisbaar zijn voor zijn eigen onderzoek naar de wijze waarop christelijke geleerden toentertijd Hebreeuwse geografische teksten interpreteerden. Hij merkt daarover op: ‘We hebben kaarten van de Duitse dominee Heinrich Binting, die veel mooie kaarten tekende uit de tijd van het Kanaänitische volk, een Semitisch sprekende beschaving. Binting verzamelde bijbelse verslagen in een verzameling reizen en het lukte hem al gedurende de zestiende eeuw om lange afstanden te documenteren tijdens zijn reizen zonder geavanceerde apparatuur om hem te helpen, terwijl hij de spirituele betekenis van Abraham en Johannes de Doper uitlegde.’

Zeer beperkte middelen

In zijn enthousiaste reactie merkt Shalev als historicus verder op dat ondanks eerdere kennismaking met de verschillende delen van de wereld, de kaarten destijds werden getekend vanuit het perspectief van bijbelse interpretaties. Dit in tegenstelling tot de fysieke aanwezigheid op de plaats van bestemming. Een cartograaf ging het veld in en tekende op basis van zijn bevindingen gedurende zijn reis en tocht door het gebied. Afsluitend wil Shalev nog kwijt dat deze collectie toegankelijk wordt gemaakt voor historici die deze bijzondere en waardevolle stukken willen bestuderen. Laten wij niet vergeten dat zij deze oude kaarten met toen beperkte materialen zijn gemaakt. Een groot verschil van de huidige technieken en mogelijkheden van deze tijd. 
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel