Activiteiten


Een rapport met confronterende en trieste cijfers

Onlangs verscheen vanuit de Israëlische overheid, het ministerie van Welzijn en Sociale Zaken, een rapport met hun bevindingen over de risicojongeren in de samenleving. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier niet alleen de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar, maar ook de kinderen en de tieners in Israël. De inhoud van het rapport maakt klip en klaar dat deze leeftijdsgroepen steeds vaker in hun jonge leven geconfronteerd worden met huiselijk geweld, verwaarlozing, drugsgebruik en criminaliteit. Ofwel, steeds meer jongeren raakten betrokken in criminele bezigheden, kregen te maken van geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik of zijn terecht gekomen in de wereld van de drugs.

Enkele getallen

Het gaat bij deze trieste cijfers niet alleen om het mannelijk geslacht. Ook bij het vrouwelijk geslacht is helaas een opgaande lijnen zichtbaar. Natuurlijk liggen bij beide groepen de aandachtsgebieden iets anders en zijn er verschillen tussen de diverse leeftijdsgroepen. Enkele conclusies van het rapport zijn:

a: het aantal jongeren dat betrokken is bij criminele activiteiten is gestegen met 91%;

b: het aantal meldingen van misbruik, letsel en/of verwaarlozing steeg met 8% (59.533 in totaal);

c: het aantal spoedopnames van verslaafde jongeren steeg met 20%. 

Het enige positieve dat het Ministerie van Welzijn en Sociale Zaken wist te vermelden in haar jaarrapport handelt over het aantal suïcidale uitingen en zelfmoorden onder jongeren. Dit percentage, onder de toekomstige generatie volwassenen, is gelukkig licht gedaald met 4%.

De minister

De reactie van de minister van Welzijn en Sociale Zaken, Ya’acov Margi, op het jaarrapport van zijn ministerie was veelzeggend. Hij gaf aan dat de angst, ellende en verdriet schade die kinderen en jongeren worden aangedaan allereerst pijnlijk en triest is en daarbij grote impact heeft op henzelf. Maar dat niet alleen merkte de minister op, want het schaadt ook de toekomst en de kracht van Israël als natie. Verder benadrukt minister Marig in zijn betoog dat ‘dit rapport, samen met de rapporten over armoede en voedselzekerheid, de basis voor mijn werk in het komende jaar … … … In de komende maanden wordt van de professionals verwacht dat ze een alomvattend plan op mijn bureau leggen voor de behandeling van risicokinderen en -tieners, dat ik vervolgens aan de regering zal presenteren.

De boosdoener?

Afsluitend nog een kanttekening van de zeer hoge stijging van het percentage criminaliteit onder de jeugd en jongeren. Een groot aantal Maatschappelijk Werkers, die actief zijn in het veld, geven aan dat deze explosieve stijging zeker niet alleen te wijten is aan de ouders. Zonder meer hebben de maatregelen tegen COVID-19 een grote bijdrage geleverd aan de hoge cijfers. Want vele jongeren konden thuis geen kant op. De scholen waren dicht, sporten was bijna niet meer mogelijk en ook het uitgaansleven zat op slot.

 

Topambtenaar

Eenzelfde conclusie komt ook van Chava Levi. Zij is de hoofdmaatschappelijk werker van het ministerie van Welzijn, degene die ook verantwoordelijk is voor de Jeugdwet en het rapport samenstelde. Zij zegt hierover: ‘Naast de daling van het aantal zelfmoordpogingen, zien we een zorgwekkende stijging van andere parameters en van het algemene aantal kinderen en tieners dat schade heeft geleden. Hoewel de lockdowns en de verlamming van het onderwijssysteem tot het verleden behoren, heeft de samenleving nog steeds te maken met de gevolgen van impact van COVID-19 en duurt het nog even voordat we een stabilisatie in de gegevens zien.

 

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel