Activiteiten


Israël wil meer nieuwkomers uit Noord-Amerika en West-Europa

Minister Sofer wil de komende periode meer energie en tijd steken in het promoten van aliyah onder de Joden in de VS en Europa, voornamelijk uit Frankrijk. Dit streven bracht hij naar voren tijdens een interview met de media. Hij zei hierover: ‘ik wil absoluut al mijn inspanningen steken in het opnemen van meer immigranten uit westerse landen’. Natuurlijk is hij de minister van Aliyah en Integratie voor alle nieuwkomers uit alle landen, zoals de minister telkens weer benadrukt tijdens het gesprek. Maar in alles proeven de toehoorders dat er sprake is van een ‘maar’. 
Desondanks wist iedereen die de afgelopen verkiezingsperiode volgde dat deze verandering niet zomaar uit de lucht komt vallen. Waarom? In de regeerakkoorden tussen de coalitiepartijen werd door de religieuze partijen geeist dat extra geld wordt vrijgemaakt voor het ministerie van Aliyah en Integratie. Het ging toen om een bedrag van 350 miljoen NIS. Deze extra financiële injectie dient voor het promoten van aliyah richting de VS en Europa, met name richting Frankrijk. Gezien zijn benoeming als minister maakt hij hier ook werk van.

De RZP

Toch, ondanks dat Sofer lid is van de Religieuze Zionistische Partij, valt hij toch enigszins uit de boot. Waarom? Hij gedraagt zich in alles een beetje anders dan zijn andere partijgenoten. Hij zoekt niet bewust de media op, hij is rustig en stil in zijn doen en laten en spreekt zich niet hardop uit over kwesties die spelen op het terrein van godsdienst en staat. Wel maakt de minister duidelijk dat de gedachte dat nieuwkomers uit de Westerse wereld, de financieel gevestigde landen, geen financiële steun nodig hebben gewoon niet waar is. Integendeel, vaak leven zij door hun overstap een veel minder comfortabel leven, dienen zij op allerlei gebieden van het leven compromissen te sluiten, bijvoorbeeld qua baan, inkomsten, relaties. Dit leidt vaak weer tot persoonlijke en sociale problemen en spanningen binnen het gezin.

Samenwerking

Om de gemaakte plannen vorm en inhoud te geven, gaf de minister Sofer in gesprek te zijn met enkele aliyah-organisaties, waaronder Qualita, de overkoepelende organisatie voor olim uit Franssprekende landen. Maar tevens is het ministerie in gesprek met het Joods Agentschap en Nefesh B’Nefesh. Laatstgenoemde richt zich hierbij met name op het maken van aliyah vanuit Noord-Amerika. Zelf wil hij nog niet veel kwijt over de plannen die hij samen met zijn ambtenaren op papier heeft gezet. Zijn belangrijkste taak is om de Knesset zover te krijgen dat zij enthousiast worden en fondsen vrijmaken om de plannen verder uit te bouwen en te realiseren. De vergaderingen over de begrotingen staan ingepland over enkele weken.

Feeling houden

Persoonlijk is Sofer ervan overtuigd dat nieuwkomers beter integreren als ze aankomen en leven in gemeenschappen met gelijkgestemden en een vergelijkbare achtergrond hebben. Want zoals gezegd: voor alle olim zijn de eerste jaren moeilijk en wanneer ze kunnen terugvallen op mensen met een gelijksoortige achtergrond en mentaliteit maakt het allemaal iets makkelijker. Om hen tegemoet te komen overweegt de minister van Aliyah en Integratie om bedrijven te stimuleren huizen te bouwen in de stijl die past bij de olim uit Westerse landen. Want laten wij eerlijk zijn; als Israëlische bedrijven weten hoe ze unieke appartementsgebouwen kunnen bouwen ten behoeve van de ultra-orthodoxe bevolking, dan zie ik geen reden waarom we niet hetzelfde kunnen doen voor de nieuwkomers uit Noord-Amerika of Europa.

De jongere generatie

Afsluitend wil de minister nog kwijt dat dit een mooie kans is om jonge nieuwkomers over de streep te trekken. De generatie ergens tussen de 20 en 35 jaar zijn op een stuk flexibeler dan in hun latere jaren. Daarbij liggen ook hun uitgaven lager, zijn ze bereid harder en langer te werken en zij zijn dan weer een voorbeeld voor hun eigen generatie. Dit alles is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk benadrukt hij, als vader van zeven kinderen, dat dit niet ten koste zal gaan van de aliyah van gezinnen!
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel