Activiteiten


Investeren in wederzijdse relaties en respect

Onlangs vertrok de eerste Rabbi Scheinberg Fellowship-missie naar Israël. Een initiatief van de oprichter van Christians United for Israel, pastor John Hagee. De reden om te komen tot een dergelijk ligt in het groeiend antisemitisme wereldwijd volgens deze christelijke leider. Het doel van dit initiatief is dan ook om de nieuwe langdurige relaties tussen predikanten en rabbijnen te ondersteunen en te promoten en de onderlinge joods-christelijke band te verbeteren. 

Bijzondere band

De gezamenlijke reis naar Israël is tot stand gekomen ter nagedachtenis van rabbi Aryeh Scheinberg, een goede joodse vriend van pastor Hagee. Hun onderlinge kennismaking groeide uit tot een diepe vriendschap van wederzijds respect en liefde. Rabbi Aryeh Scheinberg staat binnen de Joodse kringen bekend als iemand die, in de jaren zeventig, een doodbloedende synagoge wist te veranderen in een levendige joodse gemeenschap. Maar zowel onder joden als christenen is veel minder bekend dat hij een goede relatie onderhield met de invloedrijke predikant in de VS John en Diana Hagee.
  

Honour Israel

Aanleiding hiertoe was operatie Babylon toen in 1981 Israël een Iraakse kernreactor uitschakelde. Dit leidde tot een wereldwijde veroordeling tegen deze eenzijdige militaire actie van Israël. Pastor Hagee en zijn vrouw voelden toen de eenzame positie van het volk van God op het wereldtoneel. Hij werd door God geroepen om initiatieven te ondernemen om het land en het volk Israël te ondersteunen. Pastor Hagee wilde dit niet op eigen houtje doen en zocht steun bij de Joodse gemeenschap in de VS. Echter, uit vrees voor een verborgen evangelische agenda van bekering, wilde de Joodse leiding zijn aanbod netjes afpoeieren met de opmerking: ‘Dank u voor uw uitnodiging, maar toch: nee, bedankt!‘ Het was Scheinberg die voor John en Diana Hagee aan de slag ging, met het krachtige argument dat de Joodse gemeenschap hen een kans moest geven, want: ‘misschien zijn het vrienden?’. Het initiatief van pastor Hagee ging door en wordt nu elk jaar herhaald en vele kerken in de VS hebben het programma gekopieerd wat uiteindelijk leidde tot de bekende jaarlijkse Night tot honour Israël! Het leverde een heel mooie geldbedrag op en het leidde het jaar daarop tot de stichting Christians United For Israel. (CUFI).

CUFI

Helaas, de wereld is aan verandering onderhevig beseft het echtpaar Hagee en is hun goed vriend rabbijn Scheinberg bijna twee jaar geleden overleden. Daarbij laten verschillende peilingen zien dat de jongere generatie evangelische christenen steeds minder op hebben met het volk van God, de Israëlieten, het beloofde land en de stad Jeruzalem. Aan de andere kant zeggen John en Diana Hagee: ‘Het is ook waar dat er weer een generatie jonge mensen op de weg komt die niets anders dan een pro-Israëlische boodschap hebben gehoord vanaf toen ze in de wieg lagen. En zij zijn nu met hart, ziel, geest en lichaam pro-Israël en houden onvoorwaardelijk van het Joodse volk.’

Allerlei staten

De missie, mede ter nagedachtenis van hun overleden vriend rabbijn Scheinberg, begon ergens half maart en omvat zowel predikanten en rabbijnen uit heel de VS, waaronder: Californië, Pennsylvania, New Jersey, Minnesota, Missouri, Maine, Texas, Montana, Oregon, Florida, New York, Georgia en andere staten van de VS. Het bijzondere van deze missie is ook dat zowel de zoon van de overleden rabbijn Scheinberg mee is, evenals de zoon van het echtpaar Hagee, Mathew.

Onderlinge relaties

Hun programma is helemaal uitgestippeld met allerlei activiteiten, bezigheden en uitstapjes. Ze reizen van noord naar zuid, waaronder een bezoek aan Shiloh, de stad van David, maar ook de Hezbollah-tunnels en de zuidelijke grens. Ook staat er een ontmoeting gepland met olim (nieuwkomers) uit Oost-Europa. Het mooie en waardevolle van een dergelijk initiatief is dat ze met elkaar gaan praten, samen eten en elkaar hun verhalen en belevenissen vertellen. Aan het eind van zo’n reis spreken velen met elkaar af: ‘Laten wij elkaar weer ontmoeten en samenkomen wanneer we weer thuiskomen!‘ Zo bouwen en investeren wij als CUFI in relaties tussen christenen en joden.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel