Activiteiten


Justitiële hervormingen (tijdelijk) opgeschort door premier Netanyahu

Gisteren hield premier Netanyahu een toespraak over de justitiële hervormingen die zijn regering wil doorvoeren. Echter, gezien de zeer grote onrust en grootschalige protesten in Israël in de afgelopen weken tussen voor- en tegenstanders van dit wetsvoorstel, besloot Netanyahu om het voorstel op te schorten. Nadat opnieuw protesten werden gehouden in heel Israël, riep president Herzog de regering op om hun huidige voorstel inzake het Hooggerechtshof te bevriezen. Echter, dit ligt zeer gevoelig binnen de coalitie van de Israëlische premier, zeker bij de rechts-religieuze coalitiepartners. Niet voor niets geven de partijleiders van deze partijen aan, zoals Smotrich en Ben-Gvir, dat zij zelf aanwezig zullen zijn bij mogelijke protesten van hun eigen aanhangers. 

Burgeroorlog?

Deze bijzondere stap van Netanyahu maakt duidelijk dat hijzelf op dit moment het risico niet wil nemen dat het land verder in chaos en sociaal-maatschappelijk wanorde vervalt. Gezien het brede verzet onder alle lagen van de bevolking, zelfs binnen het IDF, tegen het wetsvoorstel wil de premier de zeer gespannen situatie laten afkoelen. Vervolgens wil Netanyahu de dialoog aangaan over de verschillende wetsvoorstellen en hervormingen die als een rode lap fungeerde binnen de samenleving en onder haar bevolking.
Handje klap
Om iedereen binnenboord te houden, binnen de coalitie, werd er stevig onderhandeld en verschillende toezeggingen en wijzigingen goedgekeurd, waaronder de overdracht van de Nationale Garde van Israël van het ministerie van Defensie naar het ministerie van Nationale Veiligheid onder leiding van Ben-Gvir. Uit alles blijkt dat het kabinet, onder leiding van premier Netanyahu, druk bezig is om een pauze te creëren, zodat alle partijen tot rust en bezinning kunnen komen. Ook het komend politiek reces (2 tot 30 april) speelt daarin een wezenlijke rol. Waarom? Tijdens deze periode inventariseert het kabinet waar zij staat en wat de maatschappelijke en politieke (on)mogelijkheden zijn. Tevens kunnen alle betrokkenen en partijen in het land tot rust komen na een zeer instabiele en onrustige periode. Natuurlijk spelen de komende feestdagen op de achtergrond, zoals de Sedaravond en het Pesachfeest, ook een belangrijke rol om te komen tot een dergelijk besluit. Want, het bewust creëren van een periode om af te koelen en (geestelijk) tot rust en bezinning te komen, is nooit verkeerd.

Tijdelijk

Desondanks maakte de premier ook duidelijk dat de tijdelijke opschorting niet betekent dat het wetsvoorstel in de prullenbak verdwijnt, integendeel. Als is het alleen maar om ervoor zorg te dragen dat de politieke leiders van enkele coalitiepartijen niet uit de regering zullen stappen. Niet voor niets deed Netanyahu de volgende uitspraak: ‘de regering zal hoe dan ook de benodigde hervormingen doorvoeren die het verloren evenwicht tussen de [regerings]afdelingen zal herstellen, waardoor de individuele rechten niet alleen worden beschermd, maar zelfs worden versterkt!
 

Een gevaar

Ook leverde de premier kritiek op een extreme groep tegenstanders binnen de anti-hervormingskamp door hen te vergelijken met een moeder die bereid is haar eigen kind op te offeren om haar eigen gelijk te behalen, waarmee Netanyahu verwees naar het bijbelse verhaal van Salomo. Hij verwees daarmee naar een de groep mensen die weigeren om zich in te zetten voor de veiligheid en bescherming van het land. Hij zegt hierover: ‘weigering om in te zetten voor reservedienst betekent “het einde van ons land”, en degenen die dit steunen, of die oproepen tot anarchie en geweld, zijn bereid het land uit elkaar te scheuren.

Waardering en respect

Verder bedankte de premier het pro-hervormingskamp voor het bijwonen van een grote bijeenkomst buiten de Knesset voor hun inzet en steun. Daarbij riep hij beide groepen op, zowel de hervormingsgezinden als de tegenstanders hiervan om verantwoord te blijven handelen en zich niet te laten verleiden door mogelijke provocaties en geweld.

Verstandig

Het besluit van het kabinet en de toespraak van premier Netanyahu kon rekenen op de steun van de president van Israël, Isaac Herzog. Hij gaf aan: ‘Dit is hét moment om een eerlijk, serieus en verantwoordelijk gesprek te beginnen dat [spanningen] snel zal kalmeren en het vuur zal laten zakken.’ Verder zei de Herzog hierover: ‘Ter wille van onze eenheid en voor de toekomst van onze kinderen moeten we hier en nu beginnen met praten.’
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel