Activiteiten


Bewoners Tel Aviv niet blij met de komst van een Talmoedschool

Zoals het er nu uitziet, wordt de kleine synagoge in het centrum omgebouwd tot een yeshiva voor zo’n 250 studenten. De inwoners van desbetreffende wijk, Kikar Hamedina Plaza, waren zeer ontstemd met het nieuws over de komst van een religieus studiecentrum van vijf verdiepingen. En dat in het hart van een seculiere wijk dat weinig tot niets op heeft met het (ultra) orthodox joods geloof.

Onrust

De verontrustte groep inwoners omvat meer dan 100 personen. De zorgen die onder hen leeft is onder meer de aantasting van het karakter en de sfeer in de wijk.
Zij brengen hun onvrede en zorgen dan ook als volgt onder woorden: ‘Een kleine gemeenschappelijke synagoge dient onze wijk en de buurt, bijvoorbeeld op Sjabbat, tijdens de onze nationale feesten, bar mitswa’s en andere evenementen. Er is daarom ook geen enkele goede reden om plotsklaps een yeshiva in onze wijk te openen. Dit gaat niet alleen ten koste van de onderlinge gemeenschap in de wijk en zelfs het noorden van de stad. Op geen enkele wijze zijn wij als lokale inwoners hiermee gebaat. Het schaadt de buurt en de onderlinge verhoudingen worden hierdoor ernstig verstoord!

Miscommunicatie

Het lokaal bestuur van de stad Tel Aviv, onder woorden gebracht door de loco-burgemeester van de stad, advocaat Reuven Lediansky, zegt hierover: ‘Wij kregen vragen van onze inwoners over het buitensporige project. Pas sinds kort zijn zij hiervan op de hoogte. Het is vreemd dat niet hen hierover heeft geïnformeerd en de plannen aan hen voorgelegd. Kortom, er is binnen de procedure en de werkwijze iets ernstig mis gegaan. De buurt kon op geen enkele wijze hun kijk, vragen en visie op deze plannen naar voren brengen.

Weerstand

Als lokaal bestuur gaan wij dit zonder meer oppakken en de huidige gang van zaken opnieuw onder de loep nemen. Waarom? Zoals de inwoners van deze buurt zelf ook al aangeven: ‘Er is dit gebied geen behoefte aan een yeshiva.’ Dit is een seculier gebied dat geen yeshiva-studenten van buiten de buurt of buiten de stad wilt of hoeft op te nemen. Daarbij is de infrastructuur hier niet op berekend. Op een Talmoedschool vindt de gehele dag door allerlei activiteiten plaats en is er tevens permanente bewoning door de studenten. Dit alles leidt tot veel drukte, onrust, rumoer en een toename van allerlei ander ongemak. Hetzelfde geldt voor het sociale en geestelijke klimaat van deze buurt. Een yeshiva leidt alleen maar tot onrust in een omgeving waar men duidelijk geen behoefte heeft aan geestelijke import en een andere kijk op de maatschappij en levensstijl. Ofwel, het bestuur zal hier naar moeten kijken hoe dit verder opgelost kan worden.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel