Activiteiten


Het gevecht om de identiteit van de staat Israël

In de Verenigde Staten is tussen twee bekende politieke kopstukken een stevige discussie ontstaan over de houding van Israël met betrekking tot de Amerikaanse Joden in de VS. Aanleiding hiertoe ligt mede in het voornemen van het Israëlische kabinet, onder leiding van premier Netanyahu, om enkele juridische hervormingen door te voeren ten nadele van het Hooggerechtshof. Volgens Biden zal zijn kritiek op Netanyahu en zijn beleid niet ten koste gaan van steun en stemmen onder de vele Amerikaanse Joden. Integendeel, hij verwacht dat een dergelijke actie hem juist sterker maakt en hierdoor zijn populariteit stijgt onder het merendeel van de Joden in de VS. Maar is dat de kern van de grote onrust en onvrede onder de Joden wereldwijd?  

Tegenpolen

Opvallend is dat de voormalige president Trump een heel ander geluid laat horen. Hij beschuldigd juist veel Joden in Amerika ervan dat zij ontrouw zijn aan Israël, het beloofde land van God.
Waarom, steeds meer Amerikaanse Joden laten Trump vallen en steunen hem niet meer in zijn politieke keuzes en handelen, juist ondanks zijn steun op allerlei manieren aan het land Israël ten tijde van zijn presidentschap. Trump verwijst in zijn toespraken onder meer naar de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, de erkenning van de Israëlische soevereiniteit m.b.t. de Golanhoogte en het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar de stad Jeruzalem.
Zoals gezegd, de huidige president van de VS slaat een heel andere toon aan. Onlangs beschuldigde hij premier Netanyahu en zijn kabinet van het ontrouw zijn aan de Joden in Amerika. Hij maakte ook duidelijk dat premier Netanyahu voorlopig geen uitnodiging ontvangt voor een bezoek aan het Witte Huis. Over de kwaliteit en het niveau van de democratie in Israël deed president Biden de volgende uitspraak: ‘Net als veel sterke aanhangers van Israël maak ik me grote zorgen. En ik ben bang dat ze dit duidelijk krijgen. Op deze weg kunnen ze niet verder. En dat heb ik min of meer duidelijk gemaakt. Hopelijk handelt de premier zo dat hij gaat proberen een echt compromis uit te werken. Maar dat valt nog te bezien.

Inmenging binnenlandse beleid?

Hierdoor komt de vraag naar boven drijven in hoeverre beiden landen en hun politieke leiders zich dienen te mengen in elkaars binnenlands beleid. Volgens de huidige president van de VS mengt hij zich niet in de interne aangelegenheden van het land Israël. Het enige wat ik duidelijk maak is het standpunt van de VS en onze kijk op bepaalde juridische vraagstukken. Biden roept de Joden in de VS op om zich te mengen in de Israëlische politiek. Maar deze uitspraak was juist de bottleneck waarop Biden werd aangesproken.Want in hoeverre kan een president van een land een oproep rechtvaardigen die de Amerikaans-joodse gemeenschap in de VS oproept zich te mengen in binnenlandse kwesties die spelen in het land Israël door zich actief te mengen in het politieke leven in het land Israel?  Zelf ziet Biden dit niet als een probleem. Hij zegt hierover: ‘Zij kenen het Amerikaans-Joods standpunt tegen de herziening van de rechterlijke macht. Als de regering de hervorming hoe dan ook doorzet tegen de wensen van de Amerikaans-joodse gemeenschap in, dan is dat een vorm van Israëlische ontrouw aan de diaspora.’ 

Verstandig en wijs?

Je zou kunnen geloven – zoals velen die tegen de hervorming zijn, zowel in Israël als in de VS – dat het goed en zelfs noodzakelijk is dat de president Biden tussenbeide komt, en dat Israël Uncle Sam nodig heeft om zichzelf te redden. Alleen, hoe je het wendt of keert, is dat door dergelijke houding en uitspraken de VS klip en klaar een bepaalde kant kiest. Als de Amerikaanse president zegt ‘ze kunnen niet doorgaan op deze weg’, en meteen daarna duidelijk maakt dat hij de Israëlische premier niet uitnodigt in het Witte Huis, bemoeit hij zich ermee en probeert hij het beleid te beïnvloeden. Want: ‘wanneer krijgt Netanyahu een uitnodiging?’ Indien zijn beleid overeenkomt met wat Biden denkt dat het zou moeten zijn.

Oud zeer

Dat is op zich nog niet zo erg indien dit zou gaan over een gevoelige kwestie in de VS zelf. Echter, het betreft hier een debat dat alleen de Joodse staat, haar eigen samenleving, haar eigen parlement en haar democratisch gekozen kabinet aangaat. Het is dieptriest en veelzeggend dat desbetreffende kwestie zo’n verwijdering brengt onder alle lagen van de bevolking, binnen de maatschappij en in vele onderlinge relaties. Steeds vaker staan de mensen in het beloofde land van God tegenover elkaar. Kortom, dit onderwerp (vraagstuk) haalt een hoop onbesproken en onopgeloste oude (levensbeschouwelijke) wonden open. Hoe komt dat?

Identiteit

Iedereen dient zich te realiseren dat dit alles niet alleen gaat over een kwestie inzake de bevoegdheden en de grenzen van de rechterlijke macht. Want velen vergeten dat dit alles veel dieper gaat. Het is tevens een zeer emotionele kwestie, want, zoals aangegeven, het raakt ook de harten en de levensbeschouwelijke visies van de Israëlische bevolking en hun kijk op de vormgeving en inhoud van het land waarin zij oud willen worden. Kortom: ten diepste gaat het om de identiteit van het land en haar bevolking, zoals: seculier vs haredi, liberaal vs conservatief, hoogopgeleid en rijk vs eenvoudig en arm, modern vs traditioneel.
Wanneer wij ons dit realiseren, beseffen wij dat deze ‘politiek juridische kwestie’ nog lang niet voorbij is, want het is uiteindelijk een geestelijke strijd!
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel