Activiteiten


Een mooi gebaar voor de jonge ‘Aliyah-gangers’

Onlangs startte het ministerie van Aliyah en Integratie een nieuw project op in samenwerking met het bedrijfsleven en enkele sociaal-maatschappelijke organisaties. Dit nieuwe project gaat zo’n 4 miljoen NIS kosten. Toch is een dergelijk initiatief het geld en de moeite waard.
De doelgroep van dit nieuwe landelijk project richt zich op de leeftijdsgroep, kinderen en jongeren, van 6 tot 18 jaar. De initiatiefnemers willen bijna 4.000 laptops uitdelen van de eerder genoemde leeftijdsgroep, die recent hun aliyah hebben gemaakt. De achterliggende gedachte en drive is om hen op deze wijze te stimuleren deel te nemen aan het onderwijs, schoolgaan en het maken van huiswerk.

Digitaal tijdperk

Desbetreffende minister van Aliyah & Integratie, de heer Sofer, behorend tot de Religieuze Zionistische Partij, benadrukte, richting zijn medewerkers, om voor dit waardevolle project de juiste mensen aan te stellen om de kinderen en jongelui verder wegwijs te maken met de computer. Zoals eerder aangestipt is het doel om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken in het gehele land in plaats van de (grote) steden. Daarbij gaat de aandacht hierbij uit naar de gesettelde nieuwkomers als degenen die onlangs gearriveerd zijn in het beloofde land van Abraham, Izaäk en Jakob. Het ministerie zegt hierover: ‘Bij hun aankomst in Israël moeten nieuwe immigranten vele hobbels overwinnen en zich veel eigen maken, waaronder de taal en de cultuur. Bij het in kaart brengen van de behoeften van de olim bleek dat veel kinderen, tieners en jongeren thuis niet in het bezit zijn van een computer. In onze huidige tijdperk is digitale geletterdheid een must en daarom een wezenlijk onderdeel van het leersysteem op de scholen in Israël.

Credits

Minister Sofer gaf ook ruiterlijk toe dat het idee en initiatief van dit waardevolle project tot stand kwam onder zijn voorganger, de toenmalige minister Pnina Tamono Shata, lid van de National Union Party. Verder merkte hij op dat ‘deze computers door de kinderen en jongeren zullen worden gebruikt om aan hun huiswerk te werken en hen in staat te stellen kennis op te doen die hen verder zal integreren in de onze samenleving. Dit project is bedoeld om de sociale kloof tussen immigranten en ervaren Israëli’s te verkleinen.’
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel