Activiteiten


Enkele hete hangijzers zorgen voor verwijdering binnen de Israëlische regeringscoalitie

Binnen de coalitie van de huidige premier groeit het onderlinge ongenoegen vanwege het niet nakomen van de eerder gemaakte afspraken tussen de verschillende politieke partijen. De huidige regering bestaat uit een mengeling van rechtse, nationalistische en orthodoxe religieuze partijen, waarbij steeds meer betrokkenen met hun vuist op tafel slaan. Dit onderhuids ongenoegen zoekt meer en meer de publiciteit, maar waar draait het om?

Dienstplicht

Een groeiend irritatiepunt gaat over het voorstel om de (ultra-orthodoxe) dienstplicht, de haredi. De strekking van dit wetsvoorstel is om de dienstplichtigen onder de (ultra)orthodoxe Joden geen volledige vrijstelling meer te verlenen voor hun dienstplicht. Het huidige idee omvat de gedachte om hen dienstbaar te laten zijn ten behoeve van de maatschappij en het algemeen belang van de samenleving. Echter, dit leidt tot veel verzet onder de (ultra) orthodoxe Joden en hun politieke partijen, zoals de UTJ.

United Thora Judaism (UTJ)

Niet voor niets merkte de minister van Jeruzalem op dat Netanyahu niet sterk is in het nakomen van de beloften, zoals vastgelegd in de coalitieovereenkomst. Een andere partijgenoot van de UTJ, de partijvoorzitter en minister van Huisvesting, de heer Goldkopf, gaf een heel duidelijk signaal af richting de partij van Netanyahu, de Likud. Hij liet weten dat wanneer voor 29 mei nog steeds niets besloten is wat betreft de dienstplichtwet, hij uit de regering zal stappen.

‘Deri-wet’

Eenzelfde geluid komt van een andere coalitiegenoot, de Shas. Zij eist dat Netanyahu heel snel actie onderneemt en komt met de ‘Deri-wet’, die hun partijvoorzitter in staat stelt om terug te keren naar zijn vroegere functie van minister van Binnenlandse Zaken. Onlangs moest Netanyahu zijn politieke collega en coalitiegenoot ontslaan omdat hij hiertoe ‘gedwongen’ werd door het Hooggerechtshof. Eerder was Arye Deri veroordeeld vanwege belastingontduiking. Echter, hij kreeg een milde straf omdat hij toen aangaf zich niet meer actief te zijn in de landelijke politiek.

Jokkebrok

Desondanks kwam Deri zijn belofte niet na, want Deri keerde na de laatste verkiezingen weer terug in de landelijke politieke arena. Waarom? De Likud (Netanyahu) had de Shas (Deri) nodig om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen. Hiervoor moet wel een nieuwe wet worden aangenomen, waardoor het mogelijk wordt om personen die veroordeeld zijn tot een voorwaardelijke gevangenisstraf toch een ministerpost kunnen bekleden. Maar desbetreffend wetsvoorstel ligt nog steeds ergens in een bureaula. Hierdoor groeit ook binnen de coalitiepartij Shas en enkele van haar ministers het ongenoegen. Want ook deze coalitie-afspraak staat nog steeds open.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel