Activiteiten


Recente peilingen zeggen: Gantz nog steeds aan kop als toekomstige premier!

Gezien de blijvende onrust en spanningen binnen de Israëlische maatschappij en haar politieke arena, verrichten verschillende onderzoeksbureaus met grote regelmaat politieke peilingen onder de Israëli’s. De twee bekendste bureaus in Israël zijn N12 en Channel 13.
Ondanks dat zij beiden aangeven dat de huidige coalitie niet verder komt dan 52 zetels, terwijl de vorige coalitie 63 zetels wist te behalen, geven beiden aan dat de partij van Benny Gantz op dit moment de meeste zetels weet binnen te halen, namelijk 29. De partij van de premier Netanyahu, de Likud-partij, zou uitkomen op 24 zetels.

Mogelijke zetelverdeling

Toch laten hun onderzoeken andere interessante verschillen zien. Volgens de onderzoeksresultaten van N12 zouden de religieus-zionistische partijen uitkomen op het volgende aantal zetels: Yesh Atid (18), Religieus Zionisch (11), Shas (10), UTJ (7), Yisrael Beytenu (6) en Hadash-Ta’al, Meretz en Ra’am (5).

Premierschap

Op de vraag richting de stemgerechtigden wie zij het liefst zouden zien als premier komt Gantz als winnaar uit de bus. Volgens de gegevens van N12 reageerde 41% van de respondenten, bij een keuze tussen Gantz en Netanyahu, positief op Gantz. De huidige premier Netanyahu ontving de steun van 31% van de geënquêteerden. Bij een keuze tussen de partijleiders Netanyahy en Lapid gaf 36% de voorkeur aan laatstgenoemde en ontving 26% van de stemmen ontving.

Het Hooggerechtshof

Het onderzoeksbureau N21 stelden de deelnemers ook de vraag hoe zij kijken naar het voorstel omtrent de juridische hervormingen, waarbij ze konden kiezen uit een viertal mogelijkheden. De uitslag van deze vraag leidde tot de volgende percentages:
a: 26% gaf aan dat desbetreffend voorstel moet worden ingetrokken,
b: 10% liet weten dat dit plan voorlopig in de koelkast moet,
c: 34% vond dat het voorstel doorgang moet vinden, indien dit plaatsvindt middels onderling overleg,
d: 21% reageerde dat de hervormingen met ingang van dit jaar gewoon ingevoerd moeten worden.

Slecht functioneren

Wat betreft de overheidsfinanciën vindt een ruime meerderheid van de geënquêteerden dat de regering het op dit punt gewoon niet goed doet en slecht functioneert. Slechts een derde van de deelnemers vindt dat de regering op dit terrein prima presteert. Als laatste valt op dat de huidige minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid, de heer Ben-Gvir, op weinig sympathie kan rekenen, want zo’n zeventig procent van de reacties over hem waren negatief. Ook de huidige premier krijgt een slecht rapportcijfer, bijna twee-derde van de respondenten vindt dat hij slecht functioneert.

Onderscheid?

De resultaten van de gehouden peiling door Channel 13 verschillen op zich niet zo veel in vergelijking met N12, zoals blijkt uit de inleiding van dit artikel. Het wezenlijke verschil zit niet in het aantal zetels dat de partijen zouden behalen bij nieuwe verkiezingen. De onderlinge verschillen tussen beiden onderzoeksbureaus liggen tussen de 1 of 2 zetels. Ook op de vraag wie het beste zou functioneren in de rol van premier, laat de uitkomst van Channel13 duidelijk dezelfde resultaten zien. Eveneens zit hier het grootste verschil in de hoogte van de percentages, met een verschil van maximaal 5%.

Anti-hervormingspartij?

Interessant is wel de vraag die door Channel 13 werd gesteld, namelijk: ‘Hoe zouden jullie stemmen als er een nieuwe partij wordt gevormd door de leiders van de anti-hervorming protesten. Hieruit komt naar voren dat zo’n partij kan rekenen op minimaal 5 zetels. Echter, deze stemmen zouden ten koste gaan van enkele andere partijen, waaronder Meretz en Yesh Atid.

Veiligheidskwesties

In de peiling werd bovendien gevraagd welke regering het terrorisme vanuit de Gazastrook beter heeft aangepakt, waarbij 46% zei dat de Lapid-Bennett de situatie beter afhandelde, terwijl 25% zei dat de huidige regering het beter aanpakt. 29% zegt het niet te weten. In termen van Ben-Gvir verklaarde 56% van de respondenten dat Netanyahu de minister van Nationale Veiligheid zou moeten ontslaan, terwijl 26% zei dat ze dat niet zouden willen. Van de Likud-kiezers wil 26% dat Ben-Gvir wordt ontslagen, terwijl 53% wil dat hij blijft.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel