Activiteiten


Canadese onderofficier beboet voor antisemitisme tijdens trainingen

Onlangs is een sergeant binnen het Canadese leger veroordeeld door de militaire rechtbank wegens antisemitisme. Tijdens de verschillende cursussen en trainingen maakte hij allerlei anti-joodse opmerkingen. Volgens de nieuwszender CTV-News Vancouver Island zei hij onder meer: ‘Waarom hebben joden grote neuzen?‘ en ‘Maak haast, zoals een bepaalde groep deed bij het verlaten van Duitsland in 1939‘. Voor deze en allerlei andere haatdragende opmerkingen moet hij nu een boete betalen van bijna 2.500 Canadese dollar. Ook zal de sergeant voorlopig geen promotie kunnen maken
  

Degradatie?

De sergeant is zelf afkomstig uit Duitsland, wat voor het militair tribunaal een reden was waarom men overwoog hem te degraderen. Dat hiet niet zover is gekomen, is te danken aan de advocaat van de sergeant. Het gaat om de 38-jarige Bluemke die voor de rechtbank alleen erkende dat hij schuldig was aan een specifieke aanklacht. Hij erkende dat zijn gedrag en houding een gebrek aan discipline en orde vertoonde. 

Militaire rechtbank

De voorzitter van het militair tribunaal, Cmdr. Martin Pelletier, was zelf verbijsterd over de antisemitische ‘grappen’ en opmerkingen van de sergeant. In het vonnis dat hij voorlas, zei hijzelf hierover: Ik heb moeite het juiste woord te vinden om het gebruik van stereotypen en de verwijzing naar de onuitsprekelijke verschrikkingen die de Joodse gemeenschap voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan, te kwalificeren als negatieve opmerkingen die bedoeld zijn als grappen’. Verder zei hij hierover: ‘Ongeacht wie in de Canadese strijdkrachten zich met dergelijk gedrag bezighoudt, zou een redelijk lid moeten doen ineenkrimpen en zich zorgen maken dat hij tot dezelfde organisatie behoort als de dader.
 

Achtergrond

De sergeant is zelf geboren in Potsdam en verhuisde in 1995 als kind met zijn ouders naar Canada. Na zijn middelbare schoolopleiding meldde hij zich bij het leger. Na zijn opleiding klom hij geleidelijk op tot instructeur bij de infanterie. De soldaten die de ‘drill-sergeant’ meemaakten geven aan dat ‘zijn houding en werkwijze vaak vernederend, beledigend en soms ook onprofessioneel was.’ Dit blijkt ook uit hun verklaringen die zich bevinden in het gerechtelijk dossier. 

Impact

Juist dat element, zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring van de rechtbank woog zwaar mee in de beoordeling en de uitspraak van de militaire rechtbank. Een extra zwaarwegende factor was de verklaring van een Joodse soldaat in relatie tot de veroordeling van de Canadese sergeant.

Interne veiligheid

De openheid vanuit het Canadese leger is opmerkelijk. Een reden is dat onder de militairen steeds vaker neo-nazistische sentimenten en uitingen naar boven komen drijven. De hoofdofficieren zien dit als een groeiend probleem. Dit geldt bijvoorbeeld voor de strijdkrachten in Duitsland. Zij krijgen steeds vaker te maken met militairen die het extreemrechtse gedachtegoed aanhangt.

Aantallen?

Hetzelfde geldt voor de militaire strijdkrachten van de VS. Recent onderzoek van Roll Call, dat plaatsvond in 2020, laat zien dat ondanks een laag aantal gevallen in absolute termen, personen met extremistische banden en militaire ervaring een zorg voor de Amerikaanse nationale veiligheid zijn. Dit vanwege hun bewezen vermogen om gebeurtenissen met een grote impact uit te voeren.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel