Activiteiten


De titel van een spannend boek? ‘Nazi-onderzeeër gelocaliseerd nabij Argentijnse kust’

Onlangs zorgde een bericht vanuit Argentinië voor grote internationale onrust. De aanleiding hiertoe vormde de vondst van een nazi-onderzeeër in de hun wateren. Het ministerie van Veiligheid in het land hoorde hiervan door de internationaal befaamde Britse onderzoeksjournalist De Mello Simon. Maar van belang is de vraag: ‘Waarom wekt deze vondst zoveel internationale beroering?’ 
 
 

Fictie?

De reden ligt in het feit dat uit het onderzoek en de documenten waarover de Britse journalist beschikt desbetreffende onderzeeër onderdeel uitmaakte van een smokkelroute opgezet door de VS in samenwerking met Argentinië. De beschikbare informatie en gegevens versterken het vermoeden dat tijdens het ineenstorten van nazi-Duitsland geheime operaties plaatsvonden. Via deze geheime missies zouden nazi-kopstukken en waardevol materiaal  naar het vaderland van onze koningin Maxima zijn vervoerd. 
 

Weigering

Dit vermoeden wordt opnieuw versterkt omdat Argentinië op allerlei mogelijke manieren hun hakken in het zand zet om mee te werken om de onderzeeër te lichten en te bergen. In haar doen en laten is ze niet transparant en weigert het land bekend te maken om welke Duitse U-boot het gaat. 

Openheid

Hierdoor wordt het zeer lastig voor de Britse onderzoeksjournalist om te achterhalen om welke U-boot het gaat, wanneer deze is gezonken en welke route het heeft afgelegd. Maar ook om te achterhalen of zij bezoekers aan boord hadden en om mogelijke nabestaanden van de bemanning te informeren over de dood van hun vermiste familieleden. Opvallend is ook dat de houding en werkwijze van de Argentijnse overheid ingaat tegen de afspraken die via de VN zijn gemaakt om gezonken schepen terug te brengen naar het land van herkomst. In dit geval Duitsland. 

Het Wiesenthal-centrum

De directeur van het Wiesenthal Centrum, afdeling Latijns-Amerika, dr. Ariel Gelbung, zegt in een gesprek hierover dat dit een gemiste kans is voor de huidige regering van Argentinië. Hij brengt het als volgt onder woorden: ‘In situaties waarin de regering zwijgt over een specifieke kwestie, zoals de recente ontdekking van wat mogelijk een Duitse U-boot is uit de Tweede Wereldoorlog, is het cruciaal om te reageren op dergelijke gebeurtenissen en de daarop volgende reacties. Los van alle mogelijke financiële, historische of politieke beperkingen. Wanneer een regering dit niet doet, voedt dit alleen maar allerlei vormen van achterdocht, fake news en speculatie. 
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel