Activiteiten


Minder haatmisdrijven tegen Joden in New York, maar …

Verschillende (joodse) organisaties en instanties zagen in  de afgelopen jaren een sterke stijging van antisemitische misdrijven in de VS. Dat gold ook voor de stad New York. Toch meldde het New Yorkse politiekorps dat in de eerste periode van dit jaar het aantal misdrijven tegen de Joodse inwoners in de stad is afgenomen. In de eerste helft van het jaar 2023 vonden 100 antisemitische incidenten in de stad plaats, waar de NYPD van op de hoogte is gesteld.

Getalsmatig vs procentueel

Desondanks blijft het percentage zeer hoog wanneer gekeken wordt naar het totaal aantal haatmisdrijven in New York. Tot op heden vonden er zo’n 225 geweldsdelicten plaats. Gezien het feit dat een honderdtal hiervan gericht waren tegen de Joden in de stad, gaat het om een percentage van bijna 50%. Desbetreffende cijfers en percentages zijn veelzeggend, vinden veel Joodse organisaties in de VS.

Tegen discriminatie

Dit geldt bijvoorbeeld voor een organisatie als Anti-Defamation League (ADL). Zij zetten zich in tegen iedere vorm van discriminatie, geweld en haat. Niet alleen tegen de Joden, maar tegen iedere vorm van racisme. De uitingen van haat en geweld tegen de Joodse bevolking uit zich onder meer in aanrandingen, (zware) mishandeling, intimidatie en vandalisme.

Samenwerking

Ook dit jaar werken verschillende Joodse instellingen en organisaties met elkaar samen om alle antisemitische uitingen in beeld te brengen. In de stad NY gebeurt dit onder de noemer Community Security Service. Het doel is om zowel onderling als naar derden toe informatie en gegevens met elkaar te delen.

Brooklyn

Ook heeft ADL een kantoor geopend in de stadswijk Brooklyn. De wijk in New York fungeert als ‘episch centrum’ van het hoge percentage antisemitische uitingen van geweld en haat tegen het Joodse bevolkingsdeel, specifiek tegen de orthodoxe Joden.

Politieke steun

Binnen de politiek, zowel op lokaal als op regionaal niveau, spreken de vertegenwoordigers met regelmaat hun aversie en ongenoegen uit tegen de verschillende vormen van antisemitisme. Dit geldt zowel voor de burgemeester van New York, Eric Adams, als de gouverneur van de staat NY, Kathy Houchel. Beiden onderhouden een goede relatie met de orthodoxe gemeenschap, in het bijzonder geldt dit voor Eric Adams als burgervader van de stad New York.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel