Activiteiten


Een nieuwe voorzitter bij de Federatie van Hongaarse Joodse gemeenschappen

Onlangs koos het bestuur van de Hongaarse Federatie van Joodse gemeenschappen een nieuwe voorzitter. De keuze viel op dr. Andor Grosz. Al kort na zijn benoeming tot de nieuwe voorzitter werd hij in Israël met open armen ontvangen door het World Jewish Congres. In Hongarije, een land van om en nabij de 10 miljoen inwoners, schommelt het aantal Joodse inwoners tegen de 100.000. 
 
 
Dr. Grosz zag het levenslicht aan het begin van de jaren vijftig in Gyor. Een groot deel van zijn familie kwam om tijdens de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden de Joden in Hongarije een relatief veilig bestaan. Echter, vanaf het voorjaar van 1944 bezet nazi-Duitsland hun voormalige bondgenoot, nadat Hongarije in het geheim gesprekken was aangegaan met de Geallieerden.

Hongarije in 1944

Vanaf die tijd nam de SS het heft in handen, stampten razendsnel getto’s uit de grond voor de Joden en vanaf het voorjaar van 1944 vertrokken de eerste treinen richting diverse concentratiekampen. In een relatief korte periode verdwijnen bijna een half miljoen Joden in de Duitse gaskamers of worden de Hongaarse Joden vanaf het najaar van 1944 vermoord door hun rechtsextremistische landgenoten onder leiding van hun politiek leider Ferenc Szalaski, de leider van een antisemitische en extreemrechtse organisatie onder de naam ‘Pijlkruisers’. Alleen de vader van dr. Grosz overleefde de oorlog en de Jodenvervolging in eigen land. 

Cultuur en traditie

Andor Grosz heeft zijn gezin joods opgevoed, inclusief alle religieuze gebruiken met bijbehorende rituelen en de traditionele joodse feestdagen. Hijzelf is zeer vereerd dat hij benoemd is voor de functie van voorzitter. Het betreft een termijn van vier jaar. In Hongarije zijn de liberale Joden vrij sterk vertegenwoordigd. De meeste Joden in Hongarije zijn seculier en richten zich met name op hun Joodse cultuur. 

Streven en verlangen

Het streven van de Federatie van de Hongaarse Joodse gemeenschappen en haar nieuwe voorzitter is om de religieuze kenmerken van de Joodse gemeenschap te versterken en te investeren in de onderlinge relatie tussen Joden, waarbij religieus als cultureel met elkaar verbonden wordt. Dr. Grosz brengt dit verlangen als volgt onder woorden: De eerste stap is om onze mensen binnen te sluiten en vrede te sluiten binnen de gemeenschap en daarbij om een constructieve en leuke manier van denken te creëren in de gemeenschap en naar iedereen toe.‘ Dr. Grosz verwijst hiermee naar twee andere Joodse religieuze stromingen, namelijk: de chassidische als de orthodoxe stroming van Joden in Hongarije. Het is dan ook zijn verlangen om te komen tot een normale onderlinge omgang tussen de verschillende Joodse gemeenschappen waarbij wederzijds respect centraal staat.

Relatiebeheer

De vicepresident van het World Jewish Congress, Maram Stern, woonachtig in Brussel, zegt over de onderlinge samenwerking met de nieuwe voorzitter dat hij hier naar uitkijkt. Wij verlangen ernaar om de verschillende Joodse gemeenschappen in Europa te ondersteunen en hun identiteit te waarborgen. Daarbij draagt Hongarije volgend jaar de mantel van het voorzitterschap van de EU. Een mooie en belangrijke gelegenheid om ons in te zetten en onze stem te laten horen.

Europa

Maram Stern, in Brussel gevestigde Executive Vice President van het World Jewish Congress, de hoogste leider van de internationale Joodse organisatie, zei: ‘Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Dr. Grosz en de Federatie van Joodse Gemeenschappen om het welzijn van het Hongaarse en Europese Jodendom te helpen waarborgen. Zijn rol wordt nog belangrijker nu Hongarije op het punt staat volgend jaar de mantel van het EU-voorzitterschap op zich te nemen.

Werken aan

De Federatie werkt momenteel aan gemeenschapsvorming en Joods onderwijs. Er is een raamwerk van Joods onderwijs van kleuterschool tot universiteit in Hongarije en ze versterken de ontwikkeling van de infrastructuur binnen het onderwijs. Ook is hun verlangen om te streven naar een positieve relatie met de overheid. In het verleden waren er grote meningsverschillen. Desondanks streven wij ernaar om op een respectvolle wijze tot een oplossing te komen.

Haat

Ondanks hun verschil van inzicht steunen de Hongaarse overheid en haar regering al jaren christelijke en joodse instellingen en organisaties. Gelukkig wel, maar helaas vinden regelmatig haat zaaiende en antisemitische uitingen plaats in de samenleving. Onderhuids leeft binnen de Hongaarse maatschappij de nodige anti-Joodse gevoelens. Een situatie waaraan wij beiden willen werken om te komen tot wederzijds respect, ondanks verschillen van inzicht en visie.

Samenwerking

Ook Grosz en de Federatie streven naar een positieve relatie met de overheid. Hij zei dat er in voorgaande jaren meningsverschillen waren tussen henzelf en de regering. Het is goed en belangrijk dat de huidige regering Joodse en andere religieuze instellingen op verschillende manieren steunt, maar dat betekent niet dat onderling alle koek en ei is in de Hongaarse samenleving.

Persoonlijk verlangen

Een ander verlangen vanuit de Federatie is het onderling versterken van hun relatie met het Joden in het beloofde land van God. Dit is ook een persoonlijk verlangen van de nieuwe voorzitter. Het is hun streven om de Joodse gemeenschap te verbinden met hun het land en de bevolking van het land Israël. Hierin speelt de media te vaak een kwalijke rol. Grosz ontdekte zelf, met vallen en opstaan, dat de realiteit vaak anders is dat wat hij hoorde en/of zag in de media. Vanuit die invalshoek is hij dan ook een grote voorstander van openheid en transparantie, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe.

 

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel