Activiteiten


Groeiende agressie tegen christenen in Israël, vooral door (ultra)orthodoxe Joden

De laatste tijd worden christenen steeds vaker lastig gevallen, geïntimideerd, bespuwd en bespot door orthodoxe Joden. Niet alleen in de stad Jeruzalem, maar ook daarbuiten. Niet alleen priesters die in hun gewaard lopen of mensen met afbeeldingen van kruisen op hun borst Ook christelijke gebouwen zijn steeds vaker het doelwit van groepen orthodoxe Joden. De vraag is waarom zij openlijk en op een vervelende en arrogante wijze, zich afzetten tegen christenen en hun organisaties?

Groepsgedrag?

Dit gedrag komt bijna dagelijks voor in de steegjes van de stad Jeruzalem. Wanneer bijvoorbeeld een priester ergens in een smal steegje loopt en hij komt een groepje jonge orthodoxe jongelui tegen, dan weet hij bij voorbaat al dat het hommeles wordt. Gezien de sterke stijging van dit soort gedrag en de houding van (jonge) orthodoxe Joden is onlangs een conferentie belegd om dit groeiende probleem onder christenen met elkaar te bespreken. Want waarom spugen steeds meer Joden op christenen? Niet alleen figuurlijk, maar steeds vaker ook letterlijk.
 

Spoedbijeenkomst

Bovengenoemde gebeurtenissen brachten allerlei christelijke instellingen en organisaties tot het inlassen van een extra conferentie. Hoewel sommige christenen hier nogal laconiek over doen en er luchtig over doen, zij er veel christenen in Israël die dit soort ‘incidenten’ en intimidaties heel serieus nemen. Het is een duidelijk teken dat de onderlinge verhoudingen tussen christenen en orthodoxe Joden kouder en killer worden. 
 
 

Opnames

Tijdens de ingelaste conferentie sprak Yisca Harani, zij bestudeerde de afgelopen jaren de christelijke denominaties in het Heilige Land. Als initiatiefnemers van deze conferentie, zag zij de noodzaak in om meer (in)zicht te verwerven in de huidige gebeurtenissen en ontwikkelingen vanuit de Joodse orthodoxie en hun houding naar het christendom. 
Op de conferentie liet zij een grote verscheidenheid aan video’s zien waarop (ultra)-orthodoxe en nationalistische joden hun ongenoegen uitten door of hen te bespugen. Zij deden dit niet alleen op de schoenen van desbetreffende christenen, priesters, de deuren van een christelijke organisatie en/of de ramen van de betreffende auto. Ook was duidelijk zichtbaar dat zij zeer opruiende graffiti afbeeldingen maakten op andermans bezittingen en eigendommen. 
 

Negeren

Wat allereerst opvalt is dat het vanuit de Joodse religieuze hoek het oorverdovend stil blijft met betrekking tot het snel groeiend aantal ‘spuugincidenten’. Dit geldt ook voor zowel de lokale als de landelijke politiek. Een goed voorbeeld hiervan is de houding en het commentaar van de loco-burgemeester van Jeruzalem. Hij zegt hierover dat diegenen het zeer waarschijnlijk aan hun eigen gedrag en/of houding hebben te danken. In het verlengde ziet hij een verband met de evangeliserende houding bij veel christelijke organisaties. Een werkwijze wat bij veel (ultra)orthodoxe Joden veel ongenoegen en irritatie oproept.  

Smoesjes

Dergelijke opmerkingen laten zien dat veel Joden in de staat Israël denken: ‘eigen schuld, dikke bult!’. De initiatiefnemers van deze studiedag merken op dat het huidige politieke klimaat in dit alles ook een rol speelt. En hun reactie op het verwijt van de Joodse loco-burgemeester is dat het algemeen bekend is dat de Armeense kerk niet evangeliseert onder de bevolking. Evenmin geldt dit voor enkele andere christelijke instellingen.
 

Christendom gevaarlijk?

Tijdens de conferentie kwamen de aanwezigen tot de voorzichtige conclusie dat het religieus-nationalisme onder de Joodse bevolking steeds verder toeneemt en zij zich steeds feller verzetten tegen de aanwezigheid van christenen en hun gedachtegoed. Blijkbaar zien zij het christelijk geloof als een veel groter gevaar voor de Joodse identiteit dan bijvoorbeeld de islam. 
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel