Activiteiten


Een nieuw wetsontwerp leidt tot samenwerking tussen haredim en het IDF en een regeringscrisis

Een nieuw wetsontwerp legt weer een bom onder de huidige coalitie van Netanyahu. Eenvoudig omdat de (ultra)orthodoxe partijen dreigen uit de coalitie te stappen als dit wetsvoorstel niet wordt aangenomen. De nieuwe dienstplichtwet zorgt opnieuw voor (onderlinge) spanningen wanneer deze na het zomerreces niet wordt aangenomen. 
Het ontwerp is tot stand gekomen na overleg tussen verschillende partijen, waaronder het IDF, het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. De regering gaf in een verklaring aan dat de onderlinge gesprekken tussen de verschillende partijen leidde tot een voorlopig ontwerp. Desbetreffend ontwerp dient daarbij wel te voldoen aan de behoeften van alle betrokkenen. 
 

Balans

De regering zegt hiervoor dat de gemaakte afspraken en notities dienen te leiden tot een verantwoord evenwicht tussen veiligheid en economie. Tevens is van belang dat de (ultra)orthodoxe bevolking geïntegreerd wordt, zowel het terrein van de werkgelegenheid als de behoefte en de waarde voor het bestuderen van de Thora.’
 

Koehandel?

In het verlengde hiervan is het opvallend dat de haredi-partijen in de coalitie tevens eisen dat de juridische hervormingen tijdelijk worden stopgezet. Daarbij geeft ze ook aan dat een mogelijk vervolg alleen plaatsvindt na een breed akkoord met de oppositie. Deze houding komt voor velen uit de lucht vallen. Toch, wie de eerder genoemde ontwikkelingen goed in de gaten houdt, zal hebben opgemerkt dat door de tweedeling van het land leidde tot grote verontwaardiging binnen de (ultra)orthodoxe gemeenschap. Dit grotendeels als gevolg van de lopende juridische hervormingen,
 

Nieuwe dienstplichtwet

Het huidige wetsvoorstel omvat een verscheidenheid van punten, waaronder het verlagen van de leeftijd voor permanente vrijstelling van 26 jaar naar 22 jaar. In het verlengde hiervan wordt wel de nadruk gelegd op het bevorderen enige vorm van betrokkenheid bij de nationale dienstbaarheid en veiligheid. Maar ook dat geïnvesteerd wordt in werkgelegenheidsprojecten binnen de haredi-gemeenschap. 

Tegemoetkoming

Indien iemand op enigerlei wijze nadeel ondervindt door het vervullen van de dienstplicht zal daarom ook geïnvesteerd worden in het verhogen van de (im)materiële voordelen wanneer hij of zij daadwerkelijk wordt opgeroepen of wordt ingezet als reserve. Tevens omvat het wetsvoorstel het voorstel om deze niet te mogen toetsen door het hooggerechtshof en deze ongelding verklaren op grondwettelijke redenen.

Verlenging?

De oppositie als sommige leden van de coalitie uitten hun ongenoegen voor het nieuwe wetsvoorstel. Een actiegroep liet gelijk een verzoek uitgaan richting het Hooggerechtshof om alvast een nieuw ontwerp vast te stellen in relatie tot de (algemene) dienstplicht voor de (ultra)orthodoxe joden. Dit initiatief is mede tot stand gekomen omdat de huidige wetgeving over dit hete hangijzer binnen de maatschappij en politiek deze zomer afloopt, ondanks het gegeven dat deze wet onlangs werd verlengd tot het voorjaar van 2024.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel