Activiteiten


Zwitserse universiteit zoekt hoogleraar Joodse studies, maar Joodse wetenschappers niet welkom!

Enkele weken geleden publiceerde een Zwitserse universiteit een vacature voor het vak Joodse studies. Echter, een opvallend detail bij de opgestelde criteria voor desbetreffende functie leidde tot veel kritiek en verontwaardiging in de maatschappij, met name onder de Joodse bevolking. De vacature voor deze aanstelling stond alleen op voor katholieken.

Banden met …

Binnenkort, begin september, vindt de opening van het academisch jaar plaats. Een reden voor de universiteit van Luzern om zo snel mogelijk voor de faculteit Godgeleerdheid een gekwalificeerde kracht binnen te halen voor de vacature van hoogleraar Joodse studies. Hoewel de universiteit in Luzern openbaar is, blijkt dat desbetreffende faculteit banden heeft met de Katholieke Kerk.

Spelregels

Hierdoor is het de universiteit verboden om niet-katholieke professoren en hoogleraren college te geven in verschillende vakken, waaronder filosofie, fundamentele- als katholieke theologie, liturgie en katholieke geschriften. Een alternatief is dat zij niet-katholieke docenten uitnodigt om als  gast college te geven in leerstellige vakken. Een andere mogelijkheid is dat niet-katholieke docenten alleen college geven over niet-christelijke vakken, waaronder het Jodendom. In dergelijke situaties vervalt de eis dat desbetreffende docent lid is de Katholieke Kerk. 
    

Verbazingwekkend

Vanwege de maatschappelijke verontwaardiging kwam ook aan het licht dat deze handelswijze leidde tot het maken van promotie en het personen belemmerde om groeien in hun wetenschappelijke carrière. Hierover vertelt de wetenschapper Alfred Bodenheimer het volgende: ‘Het past niet meer in deze tijd dat vandaag de dag alleen katholieke geleerden college geven over bijvoorbeeld een vak als ‘Joodse studies’. Hoewel hij nu werkzaam is aan de universiteit van Bazel werkte hij vanaf 1997 tot 2003 aan de universiteit van Luzern.

Tweederangs?

Het viel hem toentertijd al op dat hij behandeld werd als een tweederangs wetenschapper. Bodenheimer zegt over die periode: ‘Ik zag echt dat ik als Jood aan deze universiteit altijd een soort ondergeschikte zou zijn, zonder kans op meer mogelijkheden, invloed, promotie enzovoort. Ik werd mij bewust van het feit dat deze hele situatie dubbel en vreemd was, want dat ik als Jood niet op hetzelfde podium zou kunnen staan als mijn katholieke collega’s of baas.’

Duitstalig

Binnen de Zwitserse universitaire wereld is binnen de universiteit van Luzern de Theologische faculteit de enige mogelijkheid waar in de Duitstalige wereld het vak Joodse studie deel uit makt van het verplichte curriculum binnen de opleiding Theologische studies. Echter, meer wil de universiteit niet kwijt over de huidige situatie in relatie tot de vacature voor Joodse studies en de daaraan gekoppelde criteria. 

Uiterst merkwaardig

De Joodse gemeenschap in Zwitserland vindt zonder meer dat de huidige werkwijze en criteria zonder meer vreemd en eigenaardig is. Wij zullen als Joodse gemeenschap het gesprek aangaan met de universiteit in Luzern. Daarbij zal de Zwitserse Federatie van de Joodse gemeenschappen in het land eveneens contact opnemen en het gesprek aangaan met de bisschop van de Katholieke Kerk en andere katholieke geestelijken en leiders. 

Persoonlijke overtuiging?

Het blijft voor velen een vreemde gewaarwording dat alleen katholieken in aanmerking komen voor het geven van colleges over het vak Joodse studies, waarbij de Joden zelf bij voorbaat worden uitgesloten. Niet dat alleen Joden iets zinnigs kunnen vertellen over het Jodendom. Integendeel, maar stel in ieder geval dit soort vacatures open voor alle mensen, ongeacht hun persoonlijke geloofsovertuiging of het lidmaatschap van een bepaalde denominatie. 
beginseptember2023
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel