Activiteiten


Christelijke leiders tonen hun blijvende solidariteit met Israël

Een groeiende groep christelijke leiders roepen de mensen op om Israël blijvend en onvoorwaardelijk te steunen. Dit waardevolle initiatief gaat uit van  (IAC) en handelt onder toezicht van de Israel Allies Foundation (IAF).

Steun

Deze overkoepelende internationale organisatie ondersteunt de vele landelijke verenigingen bij het werven van politieke steun voor het land Israël. Hun fundament van waaruit zij handelen baseert zich op de waarden en principes vanuit de joods-christelijke normen en waarden.

 

Open brief

Dit keer vonden zij het van wezenlijk belang om door middel van een open brief van de voorzitters hun steun voor Israël uit te spreken. Waarom? De redenen die opsommen in hun brief zijn onder meer dat Hamas als internationaal erkende terreurorganisatie bewust de stabiliteit en vrede ondermijnt in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Israël en Gaza.

 

Soevereiniteit

Verder staat in de brief dat de wereld dient te erkennen dat Israël al jaren terughoudend optreedt tegen het gewapend geweld richting haar burgers. Ondanks het feit dat de blijvende aanvallen vanuit Gaza niet alleen leidt tot de dood van vele Israëlische burgers, maar ook telkens weer de soevereiniteit van het land wordt geschonden.

 

 

Bittere noodzaak

Het militair handelen door het IDF is helaas een noodzakelijk antwoord op het wreed en gewelddadig optreden van Hamas en andere terreurorganisaties. Israël heeft het recht aan haar zijde om handelend op treden tegen iedere vorm van geweld ter bescherming van haar burgers in het land. Vanuit Nederland gaat ook een brief rond voor blijvende steun aan het land van Abraham, Izaäk en Jakob. Deze open brief is mede ondertekend door het Nederlandse parlementslid Don Cedar.

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel