Activiteiten


Het akkoord gaan met een staakt-het-vuren blijft lastig!

Vanaf deze ochtend zou in Gaza een ‘staakt-het-vuren’ in werking gaan voor een periode van vier dagen. Dit is echter een dag uitgesteld in verband met het afstemmen van de gegevens van de gevangenen. Desondanks is aan de totstandkoming van dit akkoord veel diplomatiek overleg aan vooraf gegaan. Dat de Israëlische regering hiervoor groen licht gaf, heeft te maken met het lot en welzijn van de grote groep Israëliërs. Zij werden op 7 oktober jl. ontvoerd door de terreurbeweging Hamas. Hoewel velen in Israël positief reageren op deze ontwikkeling, is men in Israël ervan bewust dat aan zo’n wapenstilstand ook nadelen en gevaren kleven.
 

De Joodse Kracht

Ondanks dat de meerderheid van de regeringspartijen akkoord ging met het voorstel tot een staakt-het-vuren, was de partij van minister Otzma Yehudit fel tegen het voorstel. Hoewel de partij aangaf dat het goed is dat een aantal gegijzelden terugkeert naar Israël, vindt de partij van de minister van Nationale Veiligheid dat een garantie in de overeenkomst diende te staan dat alle gegijzelde Israëliërs zullen terugkeren.
 

Voorwaarden

Aan het ‘staakt-het-vuren’ tussen Israël en Hamas zijn vele (in)formele gesprekken aan vooraf gegaan. Belangrijke spelers op het diplomatieke speelveld zijn de Verenigde Staten en Qatar. Beiden oefenden druk uit op hun ‘partners’ om tot een tijdelijk ‘staakt-het-vuren’  te komen. Zoals bekend was Israëlische regering hier geen voorstander van, maar vanwege het welzijn van haar gegijzelde burgers heeft de regering wat water bij de wijn gedaan. Enkele wederzijdse afspraken tussen Israël en de terreurbeweging zijn:
  1. Hamas binnen vier dagen 50 gegijzelden vrij laat. Het gaan dan om vrouwen en kinderen. Voor iedere Israëliet die door Hamas vrijgelaten wordt, laat Israël drie veroordeelde Palestijnen gaan. Ook in dit geval gaat het om vrouwen en jongeren/kinderen;
  2. elke dag dat het staakt-het-vuren langer duurt dan de vier afgesproken vier dagen tien extra Israëlische gegijzelden worden vrijgelaten;
  3. de terreurorganisatie Hezbollah niet betrokken is bij deze overeenkomst;
  4. het militair geweld in het zuiden van Libanon en het noorden van Israël eveneens geen invloed heeft op de afspraken m.b.t. de gegijzelde Israëlieten;
  5. het IDF tijdens het staakt-het-vuren géén gebruik mag maken van drones in Gaza.

 

Gesputter

De Religieus Zionistische Partij van de minister van Financiën had ook de nodige kritische opmerkingen t.a.v. het voorstel voor een staakt-het-vuren. Toch na enig aandringen en na de beloften van hoofden van de verschillende militaire (Inlichtingen)diensten, ging de partij alsnog overstag. Ze bracht het als volgt onder woorden:
‘Het is een deal met lage prijzen die het gevolg is van de druk die op Sinwar wordt uitgeoefend, een deal die veel vrouwen en kinderen zal vrijlaten, en een maatregel die beperkt is in de tijd en duidelijke mechanismen omvat die een militaire terugval zullen voorkomen. Gelijk na het ‘staakt-het-vuren’ zal de oorlog met Hamas doorgaan totdat Hamas is vernietigd.’  Na de goedkeuring van het voorstel voor een ‘staakt-het-vuren’ door het Israëlische parlement, ging ook de president Isaac Herzog akkoord met het voorstel voor een ‘staakt-het-vuren’.

Mate van risico?

Ondanks dat de hoofden van de verschillende veiligheidsdiensten richting het parlement bevestigden dat de veiligheid van Israël hierdoor niet in het geding is, realiseert iedereen dat aan dit staakt-het-vuren bepaalde risico’s zijn verbonden. Waarom deze sluimerende gedachte? Eenvoudigweg omdat zowel de politieke leiders als de militaire hoofden zich realiseren dat het ‘opstarten’ en het toepassen van opnieuw militair geweld lastig te verkopen is aan de buitenwereld. Eveneens zal Hamas alles op alles zetten om via de media de opinie van de wereld zo naar haar hand te zetten.

Zelfbehoud

De gemaakte militaire vorderingen van het IDF in Gaza gaat ten koste van de terroristen van Hamas en haar leiders. Maar ook van Hamas haar infrastructuur, haar opslagplaatsen van benzine, voedsel en wapens en haar communicatiecentra. Dit geldt met name voor het noorden van Gaza. Echter, de leiders van Hamas willen linksom of rechtsom proberen te voorkomen dat dit eveneens gebeurt in het zuiden van Gaza. Zij zullen hiervoor niet alleen de Palestijnse bevolking inzetten, maar ook allerlei goedbedoelde hulporganisaties, NGO’s en andere instellingen en organisaties.

Een humanitaire ‘ramp’?

Kortom, het huidige ‘staakt-het-vuren’ is voor Hamas een mooie gelegenheid om het zuiden van Gaza te veranderen in een humanitaire woud van voorzieningen om zodoende het IDF te belemmeren om Hamas als terreurorganisatie verder af te breken en definitief uit te schakelen. Want nieuwe militaire aanvallen van het Israel Defense Force op Hamas in het zuiden van Israël zal de politieke leiders van Israël dwingen om zeer behoedzaam en voorzichtig te opereren zowel op het wereldtoneel van de politiek als op het slagveld in het zuiden van Gaza.
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel