Activiteiten


Opinie: Nederland houdt uw rug recht!

De afgelopen dagen was rond de Nationale Holocaust Herdenking op 27 januari een hoop gedoe in Nederland rond Israël. Niet zozeer de oorlog in Gaza met haar vele burgerslachtoffers en zeker niet het lot van de Israëlische gijzelaars die maanden uit het zicht zijn verdwenen. Het gaat vooral om wat allerlei mensen vinden ten aanzien van verschillende festiviteiten en initiatieven, waaronder het Eurovisie Songfestival, de Olympische Spelen en een collegereeks op de Hogeschool in Utrecht.
  

Annuleren of aanpassen?

Vooral de laatstgenoemde activiteit, het schrappen van een lezingenreeks over de Holocaust, zegt veel over hoe  overdreven voorzichtig en slap men is geworden in dit land. Dit vanuit de angst om bepaalde groepen mensen met hun gekleurde visie op de wereld maar niet voor het hoofd te stoten, waarbij het opvalt dat betreffende maatschappelijke minderheid vindt dat haar kijk op de samenleving de juiste is en daarom leidend is.


De Nationale Holocaust Herdenking

Gelukkig reageerden verschillende landelijke politici op de enige juiste wijze op deze negatieve trend in onze maatschappij. Een goed voorbeeld hiervan zijn de woorden van de demissionaire premier Rutte. Hij zei tijdens de Nationale Holocaust herdenking hierover het volgende: ‘Het doorgeven van tradities is een plicht voor ieder van ons, nu het moment nadert dat ook de allerlaatste overlevenden van de kampen niet mere onder ons zullen zijn. We moeten blijven herdenken – vanwege het verleden en vanwege het heden. En, voeg ik daar vanochtend aan toe: we moeten de kennis over de Holocaust blijven overdragen aan jonge mensen … … … We herdenken om uiting te geven aan een eeuwigdurend verdriet, als eerbetoon, en als waarschuwing.‘ 
 

Politieke kopstukken

Maar ook andere politieke kopstukken, waaronder de huidige partijleider van de VVD (Dilan Yesilgoz), Peter Omzicht (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) uiten hun ongenoegen en verbazing over de beslissing van de Hogeschool Utrecht. Dilan Yesilgoz merkte op: ‘Serieus? … Wie dat wil nuanceren heeft zelf een geschiedenisles nodig. Wat een gotspe.‘  Omzicht bracht zijn mening als volgt onder woorden: ‘Waar is het moreel kompas op de Hogeschool Utrecht gebleven als je een lezingenreeks over de Holocaust schrapt.‘ Ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf eindelijk een duidelijk signaal af, want hij zei: ‘Het herdenken van, het vertellen en onderwijzen over de verschrikkingen van de Holocaust is en blijft belangrijk. Daar is geen discussie over en dat staat volledig los van de spanningen die het conflict in het Midden-Oosten met zich meebrengt.’

Standvastig?

Natuurlijk blijft het de vraag in hoeverre deze uitspraken ook stand houden wanneer de meerderheid van de bevolking steeds meer afstand neemt van Israël vanwege de Gaza-oorlog. Of wanneer er opnieuw verkiezingen voor de deur staan en vele politieke partijen sterk de neiging hebben om hun kijk op gebeurtenissen in het land of de wereld mede te laten bepalen door de publieke opinie. Maar ook wanneer de invloed van de islam en moslims in Nederland steeds groter wordt door hun aversie tegen democratie, mede vanwege de scheiding tussen ‘kerk en staat’ in Europa. Dit is tevens één van de grootste struikelblokken in relatie tot de vraag waarom een democratische rechtsstaat nooit een voet aan de grond zal krijgen in de vele islamitische landen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika, uitgezonderd het land Israël. 
 

Rechte rug?

Kortom, laat de Nederlandse politiek en haar kopstukken hun rug recht houden, blijven volharden in hun huidige standpunt en hun kijk op de noodzaak om de Holocaust en de staat Israël met een kritische blik te blijven (onder)steunen. Juist op de momenten en in situaties wanneer beiden meer en meer onder vuur komen te liggen en de haat tegen Joden en de Joodse staat alsmaar toeneemt. Want bij andere grote politieke partijen, in het bijzonder PvdA/GL, bleef het angstvallig stil. Hetzelfde geldt voor het stadsbestuur van Utrecht, in het bijzonder voor Sharon Dijksma, de burgemeester van de stad Utrecht.  
Philip van den Berg
(redactielid Pillar of Fire)
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel