Activiteiten


OM seponeert aangifte antisemitische leuzen bij opening Nationaal Holocaustmuseum

Recent maakte het Openbaar Ministerie bekend de aanklachten die zijn ingediend tegen de antisemitisme uitingen bij de openingen van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te seponeren. Volgens de beschikbare informatie zou volgens het OM geen sprake zijn geweest van antisemitisme.

Eigenaardig

Een vreemde conclusie van het OM na de felle betogingen door pro-Palestijnse demonstranten en de enorme geluidsoverlast die zij hierbij produceerden. Het  was zelfs zo erg dat de gasten in het Holocaust Museum de toespraken van de gastsprekers maar ten dele konden verstaan. 
 

Centraal Joods Overleg

De aangifte diende het Centraal Joods Overleg in bij de politie namens een groep mensen. Zij waren aanwezig bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam op zondag 10 maart. De betreffende uitspraken werden geuit tijdens de mars van een groep pro-Palestijnse demonstranten op weg naar het museum. Zij riepen onder meer: ‘Juden raus’ en ‘Joden rot op!’  Volgens de toelichting van het OM en het gehouden politieonderzoek twijfelen zij er niet aan dat betreffende antisemitische uitspraken niet zouden zijn uitgesproken tijdens de demonstraties. Het lastige en vervelende is dat zij geen verdachten kunnen koppelen aan de gedane uitspraken. Tevens lukt het de politie niet om getuigen de achterhalen die zouden kunnen bevestigen dat dergelijke uitspraken zijn gedaan. 

Kamervragen

De protestacties door pro-Palestijnse organisaties leidde in het hele land tot grote ophef. Dit kwam vooral omdat de genodigden door een haag van joelende demonstranten moesten lopen. Het gaf hen een zeer onveilig en intimiderend gevoel. In de Tweede Kamer leidde de gehele gang van zaken tot Kamervragen, welke werden beantwoord en toegelicht door de demissionaire staatssecretaris Van der Burg. In zijn toelichting richting de leden van de Tweede Kamer zei hij onder meer dat demonstreren tegen een staatshoofd in een land als Nederland mag. Maar het uiten van kreten als Joden eruit en kankerjoden slaan kant nog wal. Van dergelijke antisemitische uitspraken door demonstranten zijn wij in Nederland niet gediend. 
 

Geen bewijs

Het Centraal Joods Overleg zelf reageerde enigszins teleurgesteld op het bericht vanuit het OM. Zij gaf aan dat het OM de aangifte serieus heeft opgepakt en onderzocht. Maar misschien moeten wij alles zelf maar gaan filmen, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er echt is gebeurd. Het niet kunnen vinden van getuigen is jammer genoeg veelzeggend. 
Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel