.

Tag Archief: Profetie

Vervulling profetie over Dode Zee is begonnen

DodeZee-profetie-leven_03_kl

Door Adam Eliyahu Berkowitz “Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft naar de zee in het westen; ’s zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden.” Zacharia 14: 8. (HSV)

In de Dode Zee, dat een zoutgehalte heeft dat bijna tien keer hoger is dan de oceaan, kan niets leven – althans, dat dachten wetenschappers tot voor kort. Wetenschappelijk onderzoek heeft het bestaan van leven op de bodem van de zee bewezen, maar als gevolg van een unieke samenloop van omstandigheden begonnen er zelfs tekenen van leven te verschijnen op de oevers, precies zoals het is beschreven in het boek van de Profeten.  

Op elke manier, behalve die van God

horen-zien-zwijgen

“Israël zou het binnenlandse geweld zeer effectief het hoofd kunnen bieden, als het stopte met het negeren van historische en religieuze waarheden, als het stopte met het proberen een ​​antwoord te vinden op elke manier behalve die van God, en als haar leiders met rotsvaste steun werd aangemoedigd te kiezen voor de geest en de letter van het Bijbelse mandaat voor de Joden om zich in het land, door God voor hen apart gezet, te vestigen en het op te eisen.” Door Stan Goodenough, 6 februari 2016