Activiteiten


Loofhuttenfeest 2015

LoofhFeest2015-beyttikkun-orgZondagavond 27 september 2015 begint het Loofhuttenfeest. Zondagavond en maandag overdag is de eerste dag, een Sabbat, waarop dus niet gewerkt wordt en speciale, feestelijke samenkomsten worden gehouden. Ook de achtste dag is een Sabbat. Het is een vreugdevol Oogstfeest en men denkt terug aan de reis die Israël maakte door de woestijn om het Beloofde Land te bereiken. Daarom worden er loofhutten gebouwd, waarin men bv. de maaltijden gebruikt. Een loofhut heeft een open dak, waardoor je de hemel kunt zien. Dit herinnert aan de afhankelijkheid van God tijdens de woestijnreis, en tijdens onze levensreis.

Voor gelovigen in Yeshua is er nog een bijzonder feit te vieren. Yeshua, die het Levende Brood is, werd naar alle waarschijnlijkheid geboren tijdens het Loofhuttenfeest in Beth-Lechem (Huis van het brood) en gelegd in een broodmand. Maar het is Bijbels gezien ook een profetisch Feest, dat vooruitziet naar de grote Oogst, als de Messias (terug)komt. Die oogst zal dan bestaan uit alle mensen die voor Hem gekozen hebben.
Er is nog heel veel meer te vertellen over dit Feest. Zie ook dit artikel op onze site, over het Feest in 2014.

RodeManen2014-2015En dan vindt in de vroege ochtend van maandag 28 september 2015 ook de vierde en laatste maansverduistering plaats, die deel uitmaakt van de zgn. Tetrade van 4 maansverduisteringen, die alle vier exact samenvallen met de 1e dagen van resp. Pesach 2014, Loofhuttenfeest 2014, Pesach 2015 en nu het Loofhuttenfeest 2015. En deze keer staat de maan ook dichterbij dan anders, wat een zgn. super-maan oplevert, dwz. de maan is extra groot zichtbaar. Maandagochtend om 04.47 uur is het hoogtepunt van deze totale maansverduistering te zien (de maan staat dan op 24,1 graden hoogte in het Westzuidwesten (bron: www.sterrenwachthalley.nl).

Op zich zijn maansverduisteringen niet bijzonder. Maar dat ze 4 keer achtereen samenvallen met de 1e dag van de belangrijkste Bijbelse Feesten, is wel bijzonder. Bij beide genoemde feesten kijkt Israël uit naar de komst van de Messias, het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Ook waren er dit jaar twee zonsverduisteringen op Bijbelse feestdagen, t.w. op de eerste dag van het Bijbelse Nieuwjaar (was op 20 maart 2015) en op de eerste dag van het burgerlijk nieuwjaar, Rosh Hashanah (13 september 2015).

“En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!’ (Genesis 1:14, SV).
Zie ook hier voor meer informatie hierover, in een artikel van Lance Lambert.

We leven in bijzonder profetische tijden, en we kunnen des te meer uitzien naar Herstel voor Israel!

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel