De reproductie van de Boog van Palmyra, die naar Den Haag zou komen en bij het Internationaal Strafhof geplaatst vanaf 17 oktober jl, is daar niet op de geplande tijd gekomen. De gastorganisatie, het “Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development” heeft de samenwerking met het IDA (Institute for Digital Archeology), dat de replica heeft gemaakt, opgezegd. De boog naar Nederland halen lukte niet meer in de planning van de gastorganisatie.

(Foto: Boog van Palmyra-Wikimedia) De boog is een replica van een “Romeinse overwinningsboog”, oorspronkelijk de ingang van een meer dan 2000 jaar oude heidense tempel voor Baäl (of Bel). De oorspronkelijke boog werd in 2015 door IS verwoest (omdat de boog door hen als afgodisch werd gezien).

Op vrijdag 12 oktober jl. plaatste het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development een bericht over de boog op hun site, waarin ze meldden dat “de boog goed in hun plannen paste, maar dat e.e.a. niet lukte binnen de tijd en op hun voorwaarden, en dat de samenwerking met het IDA is opgezegd.”

“Unfortunately we were not able to realize this project within the planned time and conditions and we ended our cooperation with IDA. “

In het voorjaar van 2019 is een Heritage for Future (“Erfgoed voor de Toekomst”) festival in Nederland gepland. Dit moet een festival worden van “een aantal weken met inspirerende activiteiten (muziek, dans, lezingen over Syrische archeologie, workshops, poëzie en ontmoetingen) voor iedereen”. Het is uit het bericht niet op te maken of de boog-replica daarin nog een rol zal spelen of niet.

Ook op vrijdag 12 oktober jl. is in Den Haag een Dag van Gebed gehouden, waarbij ook specifiek is gebeden voor de kwestie “boog van Palmyra”. De boog vertegenwoordigt een sterke heidense, zelfs occulte invloed. Deze replica is in het verleden een aantal keren opgezet bij conferenties van wereldleiders, zoals bij de World Government Summit in Dubai, februari 2017. Ook werd de boog opgezet in Italië in mei 2017 voor de top van de G7. Door sommigen wordt gesteld dat met name de VN en de UNESCO bezig zijn om de wereldreligies te verenigen, en tot een Nieuwe Wereldorde te komen.

Zie verder ook hierover het eerder door ons gepubliceerde artikel.

Artikel trefwoorden: /