Activiteiten


Artikelen

Waar is het feestje?

22-05-2024

Onlangs blies de koninklijke landmacht een feestje af dat binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden. Aanleiding voor het feestje had te maken met de ingebruikname van een nieuw aangekocht raketsysteem...

Lees verder

Overleg kabinet met Joodse organisaties

13-05-2024

De afgelopen week zijn de protesten van de pro-Palestijnse organisaties niet alleen feller geworden, maar leidde deze ook tot veel ongenoegen binnen de samenleving. Niet alleen door de schade...

Lees verder

De IDF waarschuwt Palestijnse bevolking in Rafah: de eerste tekenen van een militaire aanval op Rafah?

07-05-2024

Al langer geeft Israël signalen af dat ze ook Rafah zullen aanvallen om de aldaar aanwezige terroristen en leiders van de terreurbeweging Hamas uit te schakelen. Zoals het er...

Lees verder

Pro-Palestijnse studenten eisen inzage van UvA omtrent banden met Israëlische universiteiten

06-05-2024

Afgelopen weekend bouwden pro-Palestijnse studenten van de UvA een solidariteitskamp op als steunbetuiging voor hun collega-studenten in de VS. Dit vanwege de oorlog in Gaza en de vele slachtoffers onder de...

Lees verder

OM seponeert aangifte antisemitische leuzen bij opening Nationaal Holocaustmuseum

04-05-2024

Recent maakte het Openbaar Ministerie bekend de aanklachten die zijn ingediend tegen de antisemitisme uitingen bij de openingen van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te seponeren. Volgens de beschikbare informatie zou...

Lees verder

Nationale dodenherdenking: bij sommigen draait het alleen om hun eigen boodschap en mening

03-05-2024

Dit weekend staat Nederland stil bij twee belangrijke nationale gedenkdagen: Nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Veel lokale 4 mei comités en gemeenten nemen maatregelen om onrust en openbare ordeverstoring op...

Lees verder

Steeds fellere pro-Palestijnse protesten tegen president Biden en Israël

01-05-2024

De blijvende protesten van pro-Palestijnse aanhangers op verschillende universiteiten in Noord-Amerika worden steeds feller. Sinds de inval van de IDF in Gaza protesteren niet alleen tegen het beleid van...

Lees verder

Pro-Palestijnse groeperingen bepalen de regels en verzieken de sfeer in Londen

25-04-2024

De Britse minister van Binnenlandse Zaken en de Londense politie boden hun verontschuldigingen aan na het dreigement om een Joodse voorbijganger te arresteren. Hij zou de orde verstoren wanneer...

Lees verder

De impact van een geruisloze aanval

23-04-2024

De Israëlische tegenaanval op Iraanse doelen leidde niet tot felle reacties vanuit Iran zelf of van andere landen in de Arabische wereld. Dit ondanks het gegeven dat de vergeldingsactie...

Lees verder

Israël slaat stilletjes terug na luchtaanval door Iran

22-04-2024

De mislukte luchtaanval van Iran op Israël, die werd afgeslagen met hulp van enkele andere Arabische en Europese landen, leidde tot enige onrust op het politieke wereldtoneel. Want in...

Lees verder

De tv-serie ‘De Joodse Raad’

18-04-2024

Enkele maanden geleden bracht de EO de serie De Joodse Raad uit op televisie en ze ontving hierop veel positieve reacties. De belangrijkste hoofdrolspelers in deze historische tv-serie waren...

Lees verder

Opinieonderzoek: ‘Hoe nu verder volgens de Israëlische bevolking?’

17-04-2024

Na de grootscheepse luchtaanval door Iran op Israël vragen velen zich af hoe nu verder? Enkele militaire deskundigen geven aan dat zij verwachten dat Israël, hoe of wanneer dan...

Lees verder