.

Categorie Archief: Agenda

U kunt de laatste agenda ook via uw emailadres ontvangen. Geef u dan op voor onze Email nieuwsbrief.

Leon Mazin (Shavei Tzion) spreekt DV 12 november 2016

leon-mazin_01_us

Op zaterdag 12 november 2016 spreekt (DV) Leon Mazin. Hij en zijn vrouw Nina richtten in 2001 de Messiaans-Joodse gemeente Shavei Tzion in Haifa (“Keer terug naar Sion”) op. De gemeente bestond in het begin voor 99% uit Russisch-sprekende immigranten. Mazin werd zelf geboren in de voormalige Sovjet-Unie. In 1990 verhuisde hij naar Israël. In gemeente Shavei Tzion wordt naast Russisch, ook Ivriet gesproken.  

Muziek en onderwijs: Avner en Rachel Boskey, zat. 5 november 2016

avner-rachel-boskey-uit-dry-bones-boogie

“De geschiedenis wordt tot voltooiing gebracht. De Joodse profeten verklaarden dat herstel het sleutelwoord is. De mensheid wordt hersteld, deze keer niet in een Tuin, maar in een Gouden Stad. Evenzo worden Jacobs kinderen hersteld in hun Land. Dit onder grote druk en vijandschap. Maar Israël’s Messias heeft Zijn plannen om de troon van David te vestigen, als Hij terugkeert (Amos 9:11).” Dit is in het kort de visie van Avner en Rachel Boskey. Op zaterdag 5 november 2016 hopen we hen te verwelkomen. Zij brengen Messiaanse aanbiddingsmuziek. Daarnaast is Avner schrijver en spreker, en hij zal die ochtend ook spreken.  

Jacob Damkani spreekt DV woensdag 13 april 2016

Jacob Damkani_van Youtube-us

Jacob is de oprichter van Trumpet of Salvation to Israel, een organisatie die “zich heeft gewijd aan het brengen van de Joodse Messias aan het Joodse volk, op een Joodse manier zodat Gods Verbondsvolk hun Messias zullen herkennen, die hun voorvaderen was beloofd en die al vele generaties wordt verwacht maar die hen is “vervreemd” door vele tragische interacties met mensen en kerken die geen ware volgelingen waren van Yeshua (Jezus).”